Infographic pháp luật
  • [INFOGRAPHIC] Hướng dẫn sử dụng 11 quy tắc trong Incoterms 2010
  • [INFOGRAPHIC] Hướng dẫn sử dụng 11 quy tắc trong Incoterms 2010
  • 09:23, 13/07/2018
  • Incoterms (viết tắt của International Commercial Terms) là bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Các quy tắc cụ thể của Incoterms sẽ được thể hiện thông qua các hình ảnh tại bài viết này.
  • Hoàn tất hỗ trợ kinh phí công ích thủy lợi đến cuối tháng 06
  • Hoàn tất hỗ trợ kinh phí công ích thủy lợi đến cuối tháng 06
  • 17:09, 11/05/2018
  • Nghị định 62/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Trong đó đề cập đến nhiều nội dung liên quan đến đối tượng, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018