Kê khai tài sản
  • Phải công khai tài sản, thu nhập của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
  • Phải công khai tài sản, thu nhập của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
  • 11:06, 19/11/2019
  • Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phải kê khai và công khai về tài sản, thu nhập cá nhân, đây là nội dung được nêu rõ tại Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập năm 2019 (đang trong thời gian lấy ý kiến).
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018