• Khi nào sử dụng tác phẩm phải trả tiền bản quyền?
  • Khi nào sử dụng tác phẩm phải trả tiền bản quyền?
  • 16:00, 29/11/2020
  • Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đang trong thời gian lấy ý kiến thông qua. Trong đó, việc sử dụng tác phẩm trong trường hợp nào phải trả tiền bản quyền là một trong những nội dung đáng chú ý.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018