• Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý (mới nhất)
  • Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý (mới nhất)
  • 14:23, 27/11/2020
  • Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Sau đây, THƯ KÝ LUẬT gửi đến Quý Khách hàng và Thành viên hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý đang được áp dụng hiện nay.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018