04 chính sách y tế - dược chính thức có hiệu lực từ tháng 6/2018

Bắt đầu từ tháng 6/2018, nhiều chính sách quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực. Nổi bật là các chính sách liên quan đến lĩnh vực Y tế - Dược được đề cập tại bài viết dưới đây.

 

1. Tên thuốc không được mang tính chất quảng cáo

Theo quy định của Thông tư 01/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/6/2018, tên thương mại của thuốc ghi trên nhãn thuốc phải đảm bảo:

  • Không có tính chất quảng cáo;

  • Không gây hiểu lầm về thành phần, xuất xứ thuốc;

  • Không gây hiểu lầm hoặc mang tính chất mô tả quá mức về tác dụng, hiệu quả, chỉ định của thuốc và một số lưu ý khác.

2. Đã có danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Để bảo đảm an toàn, hiệu quả, tránh lạm dụng thuốc trong điều trị dẫn đến tình trạng lệ thuộc thuốc, Bộ Y tế đã ban hành Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ kèm theo Thông tư 07/2018/TT-BYT.

Căn cứ cơ cấu bệnh tật của địa phương, Sở Y tế có văn bản cho phép bán lẻ một số thuốc thuộc Danh mục này.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 07/2018/TT-BYT quy định chi tiết một số Điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

3. Chuyển đổi thời gian lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV sang tháng 03

Thông tư 08/2018/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 28/2017/TT-BYT quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp Quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT.

Theo đó, từ trước ngày 10/3, cơ sở y tế phải gửi đề xuất nhu cầu sử dụng thuốc cho cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh.

Trước 01/4, cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh phải gửi đề xuất lên Cục Phòng, chống HIV/AIDS. Trước 30/4, Cục Phòng, chống HIV/AIDS  phải gửi đề xuất cho Đơn vị mua sắm.

4. 04 trường hợp thuốc phải do Bộ Y tế kiểm nghiệm trước khi lưu hành

Bao gồm:

  • Vắc xin, sinh phẩm là huyết thanh có chứa kháng thể;

  • Sinh phẩm là dẫn xuất của máu và huyết thanh người;

  • Thuốc nhập khẩu theo quy định tại Điều 70 Nghị định 54/2017/NĐ-CP;

  • Thuốc được sản xuất bởi cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài thuộc danh sách cơ sở sản xuất có thuốc vi phạm chất lượng do Bộ Y tế công bố.

Nội dung trên căn cứ tại Thông tư 11/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 20/6/2018 quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

724

Gởi câu hỏi