04 mẫu chứng từ kế toán mới bắt buộc áp dụng từ năm 2018

Từ 01/01/2018, các đơn vị hành chính, sự nghiệp áp dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán bắt buộc theo quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC. Cụ thể:

 

 

STT

TÊN CHỨNG TỪ

MẪU MỚI
(Theo Thông tư 107/2017/TT-BTC)

MẪU CŨ
(Theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC)

1

Phiếu thu

C40-BB

C30-BB

2

Phiếu chi

C41-BB

C31-BB

3

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

C43-BB

C33-BB

4

Biên lai thu tiền

C45-BB

C38-BB

 
 
 
>> Tải về các mẫu chứng từ kế toán mới tại Thông tư 107/2017/TT-BTC

8,395

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan