05 quyền lợi của công dân khi đi nghĩa vụ quân sự và khi xuất ngũ

Mọi công dân phải có quyền và nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi. Vậy, khi đi nghĩa vụ quân sự và khi xuất ngũ, công dân sẽ được hưởng những quyền lợi gì?

nghĩa vụ quân sự

05 quyền lợi của công dân khi đi nghĩa vụ quân sự và khi xuất ngũ (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Như vậy, thực hiện nghĩa vụ quân sự là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân khi đến độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo đó, công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ nhận được 05 quyền lợi theo quy định tại Nghị định 27/2016/NĐ-CP như sau:

Một là, được nghỉ phép hàng năm khi phục vụ tại ngũ từ tháng thứ mười ba trở đi.

Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng thứ mười ba trở đi thì được nghỉ phép hàng năm; thời gian nghỉ là 10 ngày (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành. Đồng thời, trường hợp đặc biệt do yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu hoặc ở những nơi điều kiện đi lại khó khăn không thể giải quyết cho nghỉ phép thì được thanh toán bằng tiền (mức tiền thanh toán một ngày không nghỉ phép bằng mức tiền ăn cơ bản).

Đặc biệt, nếu gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn nặng hoặc bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng và con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trần, mất tích hoặc hạ sĩ quan, binh sĩ lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nghỉ phép đặc biệt, thời gian không quá 05 ngày (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành.

Hai là, được miễn tiền cước khi chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện.

Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn tiền cước khi chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện; được cấp 04 tem thư/tháng, giá tem thư theo quy định và được cấp cùng kỳ phụ cấp quân hàm hàng tháng. Bên cạnh đó, trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên nếu vay tiền từ ngân hàng chính sách xã hội thì được tạm hoãn trả và không tính lãi suất trong thời gian tại ngũ theo quy định hiện hành.

Đồng thời, hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khoẻ, độ tuổi thì được tham gia tuyển sinh và được cộng Điểm ưu tiên trong tuyển sinh.

Ba là, được trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường.

Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ sau khi xuất ngũ sẽ được hưởng các khoản trợ cấp sau đây:

- Trợ cấp xuất ngũ một lần: cứ mỗi năm phục vụ trong Quân đội được trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở tại thời Điểm xuất ngũ (mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng). Trường hợp có tháng lẻ thì dưới 01 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ; từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở; từ trên 06 tháng trở lên đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở.

Đồng thời, thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

- Trợ cấp tạo việc làm: Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở tại thời Điểm xuất ngũ.

- Khi xuất ngũ được đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ, mức chi 50.000 đồng/người; được đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú hoặc cấp tiền tàu, xe (loại phổ thông) và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú.

Bốn là, được đào tạo, học nghề, giải quyết việc làm khi xuất ngũ.

- Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sau khi xuất ngũ được tiếp nhận vào học tại các trường mà trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học. Đồng thời, trường hợp có nhu cầu đào tạo nghề và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề thì được hỗ trợ đào tạo nghề.

- Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sau khi xuất ngũ được tiếp nhận lại, bố trí việc làm tại nơi mà trước khi nhập ngũ đang làm việc và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ.

- Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ khi về địa phương được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng Điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức; trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

Năm là, được hưởng chế độ đối với người nhà hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

  • Khi nhà ở gặp tai nạn, hoả hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc phải di dời chỗ ở hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng về kinh tế thì được trợ cấp mức 3.000.000 đồng/suất/lần (Lưu ý: được thực hiện không quá 02 lần/năm);

  • Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ ốm đau từ 01 tháng trở lên hoặc điều trị 01 lần tại bệnh viện từ 07 ngày trở lên thì được trợ cấp mức 500.000 đồng/thân nhân/lần (được thực hiện không quá 02 lần/năm đối với mỗi thân nhân);

  • Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tích thì được trợ cấp mức 2.000.000 đồng/người.

Ty Na

445

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan