12 Luật chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020 (Phần 2)

Nối tiếp phần 1, Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng, Thành viên một số nội dung nổi bật, quan trọng của 12 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 (Phần 2) như sau:

12 Luật có hiệu lực từ 01/7/2020

12 Luật chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020 (Phần 2)

5. 04 đối tượng được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn

Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2019.

Cụ thể, tại Điều 17 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định các đối tượng được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn, bao gồm:

 • Người ra nước ngoài có thời hạn bị mất hộ chiếu phổ thông, có nguyện vọng về nước ngay;

 • Người có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu;

 • Người phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân;

 • Người được cấp hộ chiếu phổ thông vì lý do quốc phòng, an ninh.

Lưu ý: Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

6. Thay đổi nguyên tắc xác định tổng số đại biểu HĐND từ 01/7/2020

Ngày 22/11/2019, Quốc hội chính thức thông qua Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019.

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2020, việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

 • Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có từ hai nghìn dân trở xuống được bầu mười lăm đại biểu;

 • Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có trên hai nghìn dân đến dưới ba nghìn dân được bầu mười chín đại biểu;

 • Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có từ ba nghìn dân đến bốn nghìn dân được bầu hai mươi mốt đại biểu; có trên bốn nghìn dân thì cứ thêm một nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi đại biểu;

 • Xã không thuộc các trường hợp quy định trên có từ năm nghìn dân trở xuống được bầu hai mươi lăm đại biểu; có trên năm nghìn dân thì cứ thêm hai nghìn năm trăm dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi đại biểu.

Lưu ý: Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã.

7. Từ 01/7/2020, bổ sung thêm hình thức xét nâng ngạch công chức

Đây là nội dung mới được quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019, được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2019.

Cụ thể, Khoản 8 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 44 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định về nâng ngạch công chức như sau:

 • Việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và được thực hiện thông qua thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch; (Hiện nay, theo Luật Cán bộ, công chức 2008 thì chỉ thực hiện thông qua hình thức thi nâng ngạch)

 • Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn thì được đăng ký dự thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch;

 • Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật;

 • Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch được bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và được xem xét bố trí vào vị trí việc làm tương ứng.

8. 04 trường hợp thị thực được chuyển đổi mục đích kể từ 01/7/2020

Ngày 25/11/2019, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019.

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2020 trở đi, trong các trường hợp sau đây được phép chuyển đổi mục đích của thị thực (theo quy định hiện nay thì thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển đổi mục đích), cụ thể:

 • Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

 • Có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh;

 • Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động;

 • Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Trường hợp chuyển đổi mục đích thị thực thì được cấp thị thực mới có ký hiệu, thời hạn phù hợp với mục đích được chuyển đổi.

Lê Hải

954

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan