6.500 tấn gạo sẽ được xuất cấp bổ sung cho 4 tỉnh miền Trung

Ngày 27/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1676/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo bổ sung từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 04 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

xuất cấp gạo, Quyết định 1676/QĐ-TTg

6.500 tấn gạo sẽ được xuất cấp bổ sung cho 4 tỉnh miền Trung (Ảnh minh họa)

Căn cứ theo đề nghị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đề xuất Chính phủ cấp bổ sung 6.500 tấn gạo cho 4 tỉnh miền Trung, ngày 27/10/2020 Thủ tướng quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp bổ sung không thu tiền 6.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 4 tỉnh miền Trung để cứu đói nhân dân vùng bị thiên tai, lũ lụt, số lượng cụ thể như sau:

 • Quảng Bình: 2.500 tấn;

 • Quảng Trị: 2.000 tấn;

 • Thừa Thiên Huế: 1.000 tấn;

 • Quảng Nam: 1.000 tấn.

Đồng thời, Thủ tướng giao cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo. Các địa phương tiếp nhận và sử dụng số gạo trên để hỗ trợ kịp thời, đúng người, đúng định mức.

Trước đó, tại Quyết định 1599/QĐ-TTg về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định xuất cấp không thu tiền 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 5 tỉnh miền Trung. Trong đó,

 • Tỉnh Quảng Bình: 1.000 tấn.

 • Tỉnh Quảng Trị: 1.000 tấn.

 • Tỉnh Thừa Thiên Huế: 1.000 tấn.

 • Tỉnh Quảng Nam: 1.000 tấn.

 • Tỉnh Hà Tĩnh: 1.000 tấn.

Theo đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Bên cạnh việc cấp gạo để cứu đói kịp thời cho người dân vùng lũ, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định tạm cấp 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 bổ sung kinh phí cho 5 tỉnh miền Trung để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai. Các tỉnh được bổ sung kinh phí gồm:

 • Quảng Bình: 100 tỷ đồng;

 • Quảng Trị: 100 tỷ đồng;

 • Thừa Thiên – Huế: 100 tỷ đồng;

 • Quảng Nam: 100 tỷ đồng;

 • Hà Tĩnh: 100 tỷ đồng.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương UBND các tỉnh có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ một cách kịp thời và bảo đảm đúng đối tượng.

Thuỳ Trâm

81

Gởi câu hỏi