Bãi bỏ gần 30 VBQPPL về thuế, quản lý tài sản công và nợ công

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 103/2020/TT-BTC về việc bãi bỏ một số VBQPPL trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công.

Bãi bỏ gần 30 VBQPPL về thuế, quản lý tài sản công và nợ công

Bãi bỏ gần 30 VBQPPL về thuế, quản lý tài sản công và nợ công (Ảnh minh họa)

Theo đó, từ ngày 10/01/2021, gần 30 VBQPPL về thuế, quản lý tài sản công và nợ công do Bộ Tài chính ban hành sẽ chấm dứt hiệu lực toàn bộ, cụ thể như sau:

Stt

Số hiệu văn bản

Tên văn bản

Ngày ban hành

I. Lĩnh vực thuế

1

Thông tư 60A-TC/TCT

Hướng dẫn sửa đổi Thông tư 30/TC-TCT ngày 23/05/1991 hướng dẫn chế độ quản lý thu thuế đối với ngành khai thác thủy sản và Thông tư  69-TC/TCT ngày 27/11/1991 hướng dẫn việc chuyển chế độ thu tiền nuôi rừng sang thu thuế tài nguyên đối với khai thác sản phẩm rừng tự nhiên

01/09/1997

2

Thông tư 109/1998/TT-BTC

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung quy định về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt

31/07/1998

3

Thông tư 191/1998/TT-BTC

Hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cơ bản, sản xuất, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp

31/12/1998

4

Thông tư 100/1999/TT-BTC

Hướng dẫn việc kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đại lý xổ số kiến thiết và việc sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết

19/08/1999

5

Thông tư 24/2000/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2000/QĐ-TTg ngày 17/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ

30/03/2000

6

Thông tư 86/2001/TT-BTC 

Hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với thuốc lá điếu xuất khẩu

29/10/2001

7

Thông tư 03/2002/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ quản lý thu thuế đối với các cơ sở hoạt động khai thác thủy sản

14/01/2002

8

Thông tư 69/2002/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/03/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy

16/08/2002

9

Thông tư 53/2003/TT-BTC

Hướng dẫn áp dụng chế độ thuế đối với Văn phòng luật sư, Công ty hợp danh

02/06/2003

10

Thông tư 26/2004/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp tái đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

31/03/2004

11

Thông tư 100/2004/TT-BTC

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán

20/10/2004

12

Thông tư 82/2005/TT-BTC

Hướng dẫn thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự khai, tự nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Quyết định 161/2005/QĐ-TTg ngày 30/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ

21/09/2005

13

Thông tư 41/2006/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 161/2005/QĐ-TTg ngày 30/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế nhà đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài

12/05/2006

14

Thông tư 72/2006/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán

10/08/2006

15

Thông tư 82/2006/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

13/09/2006

16

Thông tư 77/2008/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế

15/09/2008

17

Thông tư 38/2010/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản

19/03/2010

18

Thông tư 96/2011/TT-BTC

Hướng dẫn chính sách tài chính quy định tại Quyết định 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ

04/07/2011

19

Thông tư 199/2012/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO

15/11/2012

20

Quyết định 187/2003/QĐ-BTC

Ban hành Biên lai thuế môn bài

14/11/2003

21

Quyết định 44/2007/QĐ-BTC

Dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu

04/06/2007

II. Lĩnh vực quản lý tài sản công

1

Thông tư 35/2001/TT-BTC

Hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước

25/05/2001

2

Thông tư 41/2003/TT-BTC

Giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên

06/05/2003

3

Thông tư 83/2004/TT-BTC

Hướng dẫn một số nội dung quản lý trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

17/08/2004

4

Thông tư 29/2006/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

04/04/2006

5

Thông tư 192/2009/TT-BTC

Hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại Nghị quyết 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ

01/10/2009

6

Thông tư liên tịch 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

31/01/2008

III. Lĩnh vực quản lý nợ công

1

Thông tư 110/2009/TT-BTC

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn IFAD

29/05/2009

2

Thông tư 193/2011/TT-BTC

Hướng dẫn quản lý tài chính, giải ngân đối với các chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn Quỹ OPEC về Phát triển quốc tế (OFID)

23/12/2011

Lê Vy

95

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan