Bãi bỏ quy định xe ô tô 04 chỗ ngồi phải trang bị bình chữa cháy

Ngày 24/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi, thay thế Nghị định 79/2014/NĐ-CP.

Bãi bỏ quy định xe ô tô 04 chỗ ngồi phải trang bị bình chữa cháy, Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Bãi bỏ quy định xe ô tô 04 chỗ ngồi phải trang bị bình chữa cháy (Hình minh họa)

Cụ thể, tại Điều 8 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định: Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 04 chỗ ngồi trở lên phải bảo đảm điều kiện hoạt động đã được kiểm định; vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên phương tiện phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định: Phương tiện giao thông cơ giới từ 04 chỗ ngồi trở lên, phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ phải bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định này”

Bên cạnh đó, Nghị định 136/2020/NĐ-CP cũng quy định đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên 09 chỗ ngồi, phương tiện hoạt động trên đường thủy nội địa, phương tiện giao thông đường sắt phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Có nội quy, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

- Hệ thống điện, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên phương tiện phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;

- Có phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

- Có quy định, phân công nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

Vậy kể từ ngày 10/01/2021, các loại xe ô tô từ 04 – 08 chỗ ngồi chỉ cần bảo đảm điều kiện hoạt động đã được kiểm định; vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên phương tiện phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy mà không cần có các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy như các loại xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở lên.

Lê Hải

207

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan