Các địa phương công bố ca mắc, tử vong do Covid-19 2 lần/ngày

Ngày 04/8/2021, Bộ Y tế có Công văn 6289/BYT-KCB về việc chủ động công bố thông tin dịch bệnh Covid-19 trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Công bố ca mắc, hồi phục, tử vong do Covid-19 2 lần/ngày

Công bố ca mắc, hồi phục, tử vong do Covid-19 2 lần/ngày (Ảnh minh họa)

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước, Bộ Y tế ghi nhận các tỉnh, thành phố trong thời gian qua đã báo cáo kịp thời, đầy đủ chính xác về Bộ Y tế trong tình hình dịch Covid-19 tại địa phương.

Tuy nhiên vẫn còn một số tỉnh, thành phố chưa báo cáo kịp thời số liệu, diễn biến dịch bệnh, gây khó khăn cho công tác điều hành phòng chống dịch.

Để công khai kịp thời, chính xác thông tin, diễn biến dịch Covid-19 cho nhânddân, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố giao cho các cơ quan chức năng chủ động công bố số ca mắc, ca đang điều trị, ca khỏi bệnh, ca tử vong trong ngày và cộng dồn từ đầu dịch qua cổng thông tin chính thức Ban Chỉ đạo chống dịch và phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

Thời điểm công bố 02 lần/ngày: 6 giờ và 18 giờ.

Đồng thời chỉ đạo Sở Y tế vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm thống kê, báo cáo gửi về Bộ Y tế theo các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19 và của Bộ Y tế để kịp thời tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan.

Công văn 6289/BYT-KCB ban hành ngày 04/8/2021.

2

Gởi câu hỏi