Các mức phạt đối với chủ đầu tư về an toàn trong thi công xây dựng công trình

Nghị định 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

Theo đó, Điều 31 Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định cụ thể về mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ đầu tư khi vi phạm quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình như sau:

Hành vi

Mức phạt

Biện pháp khắc phục hậu quả

Không có sổ nhật ký an toàn lao động hoặc sổ nhật ký không ghi chép đầy đủ theo quy định

Từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng

 

Sử dụng người lao động không có thiết bị bảo vệ cá nhân, an toàn lao động trên công trường theo quy định

Từ 20.000.000 - 30.000.000 đồng

Buộc cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo vệ cá nhân, an toàn lao động cho người lao động trên công trường

Không lập các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công hoặc công trình trước khi thi công xây dựng

Buộc lập các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công hoặc công trình trước khi thi công xây dựng

Sử dụng thiết bị thi công không có giấy tờ lưu hành, vận hành theo quy định, không kiểm định hoặc đã hết thời gian kiểm định

 

Buộc sử dụng thiết bị thi công có đầy đủ giấy tờ lưu hành, vận hành, được kiểm định theo quy định

Không có biển cảnh báo đề phòng tai nạn hoặc không bố trí người hướng dẫn tại những vị trí nguy hiểm trên công trường

Buộc có biển cảnh báo đề phòng tai nạn, bố trí người hướng dẫn tại những vị trí nguy hiểm trên công trường

Sử dụng người lao động chưa được huấn luyện, hướng dẫn về an toàn lao động

Buộc huấn luyện, hướng dẫn về an toàn lao động cho người lao động

Vi phạm quy định về quy trình phá dỡ công trình xây dựng

Từ 30.000.000 - 40.000.000 đồng

 Buộc thực hiện đúng quy định về quy trình phá dỡ công trình xây dựng

Không mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định

Buộc mua bảo hiểm

Lê Hải

806

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan