Cập nhật hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn với F0 điều trị tại nhà

Theo Quyết định 33/2021/QĐ-TTg, hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày 07/7/2021, F1 cách ly tại nhà, F0 điều trị tại nhà gồm có:

Cập nhật hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn với F0 điều trị tại nhà

Cập nhật hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn với F0 điều trị tại nhà (Ảnh minh họa)

- Văn bản của UBND cấp huyện hoặc cấp xã hoặc của cơ quan y tế về việc cách ly y tế tại cơ sở cách ly, cách ly tại nhà hoặc điều trị tại nhà (trước đây chỉ quy định quyết định của cơ quan có thẩm quyền về cách ly y tế tại cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà).

- Giấy xác nhận hoàn thành việc cách ly đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành hoặc cách ly tại nhà; xác nhận hoàn thành điều trị tại nhà hoặc xác nhận thời gian điều trị tại nhà đối với F0 (trước đây là giấy hoàn thành việc cách ly).

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy xác nhận mức độ khuyết tật (trước đây không có quy định về giấy xác nhận mức độ khuyết tật).

- Phiếu thu hoặc biên lai hoặc giấy xác nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày 07/7/2021.

Như vậy, so với quy định trước đây, quy định mới đã bổ sung trường hợp F0 điều trị tại nhà.

Bên cạnh đó, hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F0 điều trị tại cơ sở y tế cũng có một số thay đổi, cụ thể hồ sơ gồm:

- Danh sách F0 đủ điều kiện hưởng chính sách theo Mẫu số 8a tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

- Giấy ra viện hoặc giấy chứng tử của cơ sở y tế hoặc văn bản xác nhận của cơ sở y tế.

(Trước đây, Quyết định 23/2021 chỉ quy định về giấy ra viện).

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy xác nhận mức độ khuyết tật. Đối với trường hợp mất hoặc không mang theo các giấy tờ trên thì thay thế bằng giấy cam kết chịu trách nhiệm về thông tin của F0, cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em cung cấp cho cơ sở y tế.

(So với trước đây đã bổ sung thêm “giấy xác nhận mức độ khuyết tật”; đồng thời quy định về trường hợp giấy tờ mất hoặc không mang theo giấy tờ thì có thể thay thế bằng giấy cam kết).

Ngoài ra, đối với F0 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế trước ngày 07/7/2021, hồ sơ hỗ trợ như quy định trước đây gồm:

- Giấy ra viện.

- Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị.

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ

- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Bảo Ngọc

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan