Chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm từ ngày 15/11/2020

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm

Chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm từ ngày 15/11/2020 (Ảnh minh họa)

Chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 116/2020/NĐ-CP, sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học. Đồng thời, sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy theo học chế tín chỉ, cơ sở đào tạo giáo viên có thể quy đổi mức hỗ trợ cho phù hợp với học chế tín chỉ. Tổng kinh phí hỗ trợ của cả khóa học theo học chế tín chỉ không vượt quá mức hỗ trợ quy định cho khóa học theo năm học.

Như vây, theo quy định trên, từ ngày 15/11/2020 (là ngày có hiệu lực của Nghị định 116/2020/NĐ-CP) sinh viên sư phạm sẽ được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường và hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học, tuy nhiên, mức hỗ trợ không quá 10 tháng/năm học.

Thủ tục đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 116/2020/NĐ-CP, thủ tục đăng ký hỗ trợ đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo trình tự như sau:

Bước 1: Thông báo cho các thí sinh trúng tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, cơ sở đào tạo giáo viên thông báo cho các thí sinh trúng tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên để đăng ký theo đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu hoặc đào tạo theo nhu cầu xã hội trong phạm vi chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, sinh viên sư phạm nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có) Đơn đề nghị hưởng học phí, chi phí sinh hoạt đến cơ sở đào tạo giáo viên.

TẢI VỀ: Đơn đề nghị hưởng học phí, chi phí sinh hoạt đến cơ sở đào tạo giáo viên (Mẫu số 01)

Lưu ý: Sinh viên sư phạm chỉ nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời gian học tại cơ sở đào tạo giáo viên.

Bước 3: Xử lý và xem xét hồ sơ đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt

Cơ sở đào tạo giáo viên tổng hợp và thông báo cho các địa phương đã giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để thống nhất xét hỗ trợ cho sinh viên sư phạm. Đồng thời, cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu xây dựng tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm đã trúng tuyển, phối hợp với cơ sở đào tạo giáo viên xét chọn bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc nhận đơn đăng ký, cơ sở đào tạo giáo viên thống nhất với cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để xác nhận và thông báo cho sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và xét duyệt các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đối với sinh viên sư phạm trong phạm vi chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo và không thuộc chỉ tiêu đặt hàng.

Bước 4: Công bố Danh sách sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt

Danh sách sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo giáo viên đồng thời gửi cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để thực hiện.

Như vậy, trên đây là toàn bộ thủ tục đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm sẽ được áp dụng từ ngày 15/11/2020. Do đó, cơ sở đào tạo giáo viên và sinh viên sư phạm cần lưu ý để thực hiện theo hướng dẫn như trên.

Ty Na

308

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan