Chính sách hỗ trợ người dân TP.HCM trong và sau dịch Covid-19

Mới đây, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch 1455/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2 từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Ảnh minh họa

Theo đó, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2 từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 trong đó có nội dung hỗ trợ giảm chi phí sinh hoạt cho người dân, cụ thể như sau:

- Chi phí về điện: Giao Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đề xuất triển khai các chính sách hỗ trợ giảm giá tiền điện cho người dân trên địa bàn thành phố trên cơ sở chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

- Chi phí về nước: Giao Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho người lao động nghèo; đồng thời đề xuất tham mưu Bộ tiêu chí hướng dẫn hỗ trợ giảm giá nước cho các đơn vị sản xuất, đơn vị kinh doanh - dịch vụ trên địa bàn.

- Về chăm lo đời sống cho người lao động: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố (Hepza), Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố và UBND 24 quận - huyện tiến hành khảo sát, đánh giá, xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn hỗ trợ người lao động bị mất việc làm trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch bệnh; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, UBND 24 quận - huyện triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động trong tình hình dịch bệnh theo chủ trương của Chính phủ và UBND thành phố.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao UBND 24 quận - huyện thực hiện khảo sát và giải quyết chính sách cho người lao động gặp khó khăn do phải nghỉ việc từ các nguồn hỗ trợ của Trung ương, Thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện: từ nay đến hết năm 2020.

Xem chi tiết các nội dung tại Kế hoạch 1455/KH-UBND được ban hành ngày 21/4/2020.

Nguyễn Trinh 

1,503

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan