Chính thức: Chỉ có doanh nghiệp thuộc Bộ quốc phòng mới được kinh doanh pháo hoa

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo.

kinh doanh pháo hoa, Nghị định 137/2020/NĐ-CP

Chính thức: Chỉ có doanh nghiệp thuộc Bộ quốc phòng mới được kinh doanh pháo hoa (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 137/2020/NĐ-CP, việc kinh doanh pháo hoa phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

  • Chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường;

  • Kho, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh pháo hoa phải phù hợp, bảo đảm điều kiện về bảo quản, vận chuyển, phòng cháy và chữa cháy;

  • Người quản lý, người phục vụ có liên quan đến kinh doanh pháo hoa phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn;

  • Chỉ được kinh doanh pháo hoa bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, chỉ có tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được phép kinh doanh pháo hoa. Đồng thời, các tổ chức, doanh nghiệp này phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường và đảm bảo về điều kiện về bảo quản, vận chuyển, phòng cháy và chữa cháy.

Do đó, khi đảm bảo đủ các điều kiện nêu trên, các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện thủ tục cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh như sau:

- Các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng khi mua pháo hoa để kinh doanh phải lập hồ sơ đề nghị bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép mua pháo hoa, trong đó nêu rõ số lượng, chủng loại, tên tổ chức, doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh pháo hoa;

  • Giấy giới thiệu kèm theo bản sao một trong các loại giấy tờ sau: Căn cước công dân; Chứng minh nhân dân, Hộ chiều hoặc Chứng minh quân nhân của người dân liên hệ:

-  Hồ sơ đề nghị lập thành 01 bộ, nộp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chỉnh về trật tự xã hội, Bộ Công an; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp giấy phép mua theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh có thời hạn 30 ngày.

Mặt khác, tại Điều 17 Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

Vì vậy, có thể thấy, bất cứ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa vào các dịp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm. Tuy nhiên, khi sử dụng pháo hoa cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng và đã đủ điều kiện kinh doanh pháo hoa.

Ty Na

5,985

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan