Cơ quan xảy ra tham nhũng, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, chính thức có hiệu lực từ 01/07/2019.

trach nhiem cua ngioi dung dau khi de xay ra tham nhung

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo quy định tại Điều 72 của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 thì trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách như sau:

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng của người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ.

- Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do mình được giao trực tiếp phụ trách; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới.

Ngoài ra, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 cũng quy định rõ tại Khoản 1 Điều 73 là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng thì sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy vào mức độ của vụ việc tham nhũng.

Trước đây, Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 chỉ quy định, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm áp dụng quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan để tổ chức phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, đồng thời chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp về việc phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý mà không quy định cụ thể về trách nhiệm của những người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.

Như vậy có thể thấy, việc ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 cũng như quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đã thể hiện quyết tâm đẩy lùi nạn tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta, qua đó góp phần làm trong sạch đội ngũ lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị hiện nay.

Toàn Trung

277

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan