Công bố Danh sách các TCTD tham gia hỗ trợ KH bị ảnh hưởng COVID-19

Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được ban hành ngày 08/4/2020 và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày này.

 Danh sách các TCTD tham gia hỗ trợ KH bị ảnh hưởng COVID-19

Theo đó, Khoản 5 Điều 2 Nghị định này quy định, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng để cơ quan quản lý thuế thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41.

Triển khai nội dung này tại Nghị định 41, ngày 27/4/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố Danh sách các TCTD tham gia hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bở Covid-19 theo quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP tại Trang chủ Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (địa chỉ: https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu).

Cụ thể, Danh sách này bao gồm 50 tổ chức tín dụng tham gia hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bở Covid-19, đơn cử:

Ảnh chụp một phần của Danh sách

Xem đầy đủ Danh sách các TCTD tham gia hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bở Covid-19 TẠI ĐÂY.

Nguyễn Trinh 

606

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan