Công dân không phải đi khám NVQS theo lệnh nếu thuộc 05 lý do sau

Sắp tới đây, tại các tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức khám nghĩa vụ quân sự cho đợt nhập ngũ đầu năm 2021. Tuy nhiên, công dân không phải đi khám NVQS theo lệnh nếu thuộc một trong 05 lý do chính đáng sau đây.

nghĩa vụ quân sự

Công dân không phải đi khám NVQS theo lệnh nếu thuộc 05 lý do sau (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo quy định tại Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ; Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày. Thời gian khám sức khỏe từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12 hằng năm.

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, khi nhận được lệnh gọi khám sức khỏe của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, Trưởng Công an cấp huyện công dân có nghĩa vụ có mặt đúng thời gian, địa điểm khám sức khỏe ghi trong giấy gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng. Vậy, “lý do chính đáng” được hiểu như thế nào?

Căn cứ tại Điều 5 Thông tư 95/2014/TT-BQP quy định “lý do chính đáng” là một trong 05 lý do sau:

Một là, người phải thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; nhưng bị ốm hoặc trên đường đi bị ốm, tai nạn.

Hai là, thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ quân sự gồm bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp đang bị ốm nặng.

Ba là, thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ quân sự gồm bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp chết nhưng chưa tổ chức tang lễ.

Bốn là, nhà ở của người thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc nhà ở của thân nhân người thực hiện nghĩa vụ quân sự nằm trong vùng đang bị thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn làm ảnh hưởng đến cuộc sống.

Năm là, người thực hiện nghĩa vụ quân sự không nhận được giấy gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc do hành vi của người khác gây khó khăn hoặc cản trở, cụ thể:

  • Không thông báo hoặc thông báo chậm các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ;

  • Dùng lời nói, hành động ngăn cản, đe dọa về vật chất hoặc tinh thần đối với người có trách nhiệm thi hành nhiệm vụ về đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện lệnh gọi nhập ngũ.

Vì vậy, có thể thấy, công dân khi nhận được lệnh gọi khám sức khỏe của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, Trưởng Công an cấp huyện nếu thuộc một trong 05 lý do trên sẽ không bị phạt vì không đi khám nghĩa vụ quân sự khi có lệnh. Tuy nhiên, cần lưu ý, đây chỉ là những lý do chính đáng để vắng mặt hoặc có mặt không đúng thời điểm tại buổi nhập ngũ không bị xử phạt hành chính, trong trường hợp lý do chính đáng đã được giải quyết xong thì công dân phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định của pháp luật.

Ty Na

336

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan