Điều kiện để NLĐ tại TP.HCM được hưởng chính sách hỗ trợ do dịch Covid-19

Mới đây, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 1457/UBND-KT về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa

Theo Công văn này, đối tượng được hỗ trợ là NLĐ bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định), bao gồm cả giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ làm việc trên địa bàn TP.HCM, gồm:

1. NLĐ phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ theo quy định tại Khoản 5, Điều 32 Bộ luật Lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại Khoản 3, Điều 11 Bộ luật Lao động.

2. NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Theo đó, để được hưởng chính sách hỗ trợ những đối tượng này phải đáp ứng các điều kiện nhất định, cụ thể:

- NLĐ phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ theo quy định tại Khoản 5, Điều 32 Bộ luật Lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại Khoản 3, Điều 11 Bộ luật Lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Thời gian tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng liên tục trở lên trong giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020; thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/2/2020 trở đi.

+ Có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bở dịch Covid-19.

+ Đã tham gia BHXH bắt buộc đến trước thời điểm tạm hoãn hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Đối với những đối tượng này, mức hỗ trợ sẽ là 1.000.000 đồng/tháng và được chi trả hàng tháng theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ phép không hưởng lương, tối đa không quá 03 tháng từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2020.

- NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Chấm dứt HĐLĐ trong khoảng thời gian từ 01/2/2020 đến hết ngày 30/6/2020, trừ trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật hoặc hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

+ Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Đối với những đối tượng này, mức hỗ trợ sẽ là 1.000.000 đồng/tháng và được chi trả hàng tháng theo thực tế NLĐ bị mất việc làm do dịch Covid-19, tối đa không quá 03 tháng, từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2020.

Nguyễn Trinh 

298

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan