Hàng loạt VBQPPL do Bộ LĐTBXH ban hành, liên tịch ban hành bị bãi bỏ toàn bộ

Vừa qua, Bộ LĐTB-XH đã ban hành Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành.

VBQPPL do Bộ LĐTB-XH, Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH

Hàng loạt VBQPPL do Bộ LĐTB-XH ban hành, liên tịch ban hành bị bãi bỏ toàn bộ (Ảnh minh họa)

Theo Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH, từ 15/02/2021 toàn bộ các văn bản sau đây do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành sẽ bị bãi bỏ toàn bộ:

Danh mục thông tư và thông tư liên tịch bãi bỏ toàn bộ

Lĩnh vực

Văn bản

Giáo dục nghề nghiệp

1. Thông tư 30/2009/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2009 quy định chương trình môn học Tiếng Anh giảng dạy cho học sinh học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

2. Thông tư 45/2009/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2009 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề.

3. Thông tư 27/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề Hướng dẫn du lịch; Quản trị lữ hành; nghiệp vụ nhà hàng-Quản lý nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn; Quản trị khách sạn; Quản trị khu resort; Quản trị mạng máy tính; Lập trình máy tính.

4. Thông tư 29/2013/TT-LĐTBXH ngày 22/10/2013 quy định về xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia.

5. Thông tư 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2014 ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

6. Thông tư 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2015 ban hành chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

7. Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Quan hệ lao động và Tiền lương

1. Thông tư liên tịch 37/2011/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV-BNG ngày 19/12/2011 hướng dẫn thực hiện Quyết định 10/2011/QĐ-TTg ngày 10/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với những người trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền.

2. Thông tư liên tịch 31/2014/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 07/11/2014  sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 12/10/2011 hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013 theo Nghị định 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011.

3. Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 12/10/2011 hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013 theo Nghị định 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011 của Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội

1. Thông tư 31/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2007 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 và Nghị định 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007.

2. Thông tư 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2008 hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo Nghị định 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ.

3. Thông tư 20/2008/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2008 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 của Chính phủ.

4. Thông tư 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008.

5. Thông tư 02/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/01/2009 hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.

6. Thông tư 11/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/4/2009 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 34/2009/NĐ-CPNghị định 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ.

7. Thông tư 04/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2010 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

8. Thông tư 15/2010/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2010 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 28/2010/NĐ-CPNghị định 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010.

9. Thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

10. Thông tư 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27/4/2011 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 23/2011/NĐ-CPNghị định 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011.

11. Thông tư 01/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2012 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

12. Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2012 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 và Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012.

13. Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2013 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

14. Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2013 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013.

15. Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

16. Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

17. Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015.

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Thông tư liên tịch 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012 quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

Trẻ em

1. Thông tư liên tịch 02/1999/TTLT-BVCSTE-HLHPN ngày 02/7/1999 về việc tăng cường phối hợp hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt, ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái.

2. Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT-BVCSTE-VHTT-TƯĐTN ngày 07/5/2000 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 03/2000/CT-TTg ngày 24/01/2000 về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em.

3. Thông tư 23/2010/TT-BLĐTBXH ngày 16/8/2010 quy định về quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục.

Danh mục quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bãi bỏ toàn bộ

1. Quyết định 03/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/02/2008 ban hành chương trình môn học Chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

2. Quyết định 05/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/02/2008 ban hành chương trình môn học Tin học dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

Thùy Trâm

101

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan