HOT: Chính thức công bố giá xăng dầu mới nhất từ 2021

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường theo Công văn 150/BCT-TTTN ngày 11/01/2021.

Chính thức công bố giá xăng dầu mới nhất từ 2021

Chính thức công bố giá xăng dầu mới nhất từ 2021 (Ảnh minh họa)

Theo đó, căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ ngày 27/12/2020 đến hết ngày 10/01/2021 (sau đây gọi tắt là kỳ công bố) và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định pháp luật, giá các mặt hàng xăng dầu trên thị trường được công bố như sau:

Mặt hàng

Giá cơ sở kỳ trước liền kề, ngày 26/12/2020 (đồng/lít,kg)

Giá cơ sở kỳ công bố (đồng/lít,kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề

(đồng/lít,kg)

(%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1. Xăng E5RON92

16.718

17.048

+330

+1,97

2. Xăng RON95-III

16.829

17.130

+301

+1,79

3. Dầu điêzen 0.05S

12.676

12.847

+171

+1,35

4. Dầu hỏa

11.688

11.858

+170

+1,46

5. Dầu Madút 180CST 3.5S

12.472

12.453

-19

-0,15

 

Kể từ 15 giờ 00 ngày 11/01/2021 là thời điểm công bố giá xăng dầu trên, cho đến kỳ công bố tiếp theo, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch 90/2016/TTLT-BTC-BCT.

Sau khi trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được các thương nhân đầu mối quyết định không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 15.948 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 16.930 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 12.647 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 11.558 đồng/lít;

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 12.272 đồng/kg.

Như vậy, từ sau ngày 11/01/2021, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh thấp hơn rất nhiều so với giá tại thời điểm công bố. Tuy nhiên, thời điểm điều chỉnh giá thấp xuống là do các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định.

Hải Thanh

738

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan