Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý (mới nhất)

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Sau đây, THƯ KÝ LUẬT gửi đến Quý Khách hàng và Thành viên hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý đang được áp dụng hiện nay.

thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý (Ảnh minh họa)

 Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý

Cụ thể, theo Quyết định 3675/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý đang được áp dụng hiện nay gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý

Cá nhân, tổ chức có yêu cầu đăng ký chỉ dẫn địa lý chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý (2 bản);

 • Mẫu trình bày chỉ dẫn địa lý (10 mẫu, nếu chỉ dẫn địa lý không phải là từ ngữ, kích thước không lớn hơn 80mm x 80mm và không nhỏ hơn 20mm x 20mm );

 • Bản mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm (02 bản);

 • Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý (02 bản);

 • Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);

 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Lưu ý: Theo Thông tư 263/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức phí và lệ phí khi đăng ký chỉ dẫn địa lý cụ thể như sau:

 • Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng (mỗi đơn);

 • Phí công bố đơn: 120.000 đồng;

 • Phí thẩm định đơn: 1.200.000 đồng;

 • Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 180.000 đồng;

 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý: 120.000 đồng;

 • Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng;

 • Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý

Cá nhân, tổ chức có yêu cầu đăng ký chỉ dẫn địa lý chọn một trong 02 hình thức sau:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; hoặc

 • Nộp qua bưu điện.

Bước 3: Xử lý hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý

Thứ nhất, thẩm định hình thức đơn: Trong thời hạn 01 tháng từ ngày nộp đơn, cơ quan chức năng kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ hoặc Quyết định từ chối chấp nhận đơn, cụ thể:

 • Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;

 • Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Thứ hai, công bố đơn: Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng.

Thứ ba, thẩm định nội dung đơn: Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ trong vòng không quá 06 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Bước 4: Trả kết quả

 • Trường hợp đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về chỉ dẫn địa lý và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp đồng thời cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.

 • Trường hợp đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Lê Vy

55

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan