Hướng dẫn thực hiện thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ của công dân với tổ quốc, thể hiện lòng yêu nước của mình. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, công dân sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Dưới đây là hướng dẫn thực hiện thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

nghĩa vụ quân sự

Hướng dẫn thực hiện thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự (Ảnh minh họa)

 Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công dân thuộc đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự chuẩn bị hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự;

 • Giấy tờ chứng minh công dân thuộc đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Ví dụ: Trong một số trường hợp cụ thể dưới đây, công dân sẽ chuẩn bị một số loại giấy tờ tương ứng, như:

 • Công dân chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ: Giấy kết luận tình trạng sức khỏe của Hội đồng khám sức khỏe;

 • Công dân có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ: Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của công dân với những người này;

 • Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Giấy xác nhận của đơn vị đang công tác;

 • Học sinh, sinh viên: Giấy xác nhận của Nhà trường nơi đang theo học;

Bước 2: Nộp hồ sơ

Công dân nộp hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để được giải quyết.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

 • Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, xác minh công dân có thuộc đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hay không và gửi hồ sơ lên Ủy ban nhân dân huyện.

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Bước 4: Xem kết quả

Ủy ban nhân dân cấp xã dựa vào Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để niêm yết công khai danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức.

Trường hợp không đủ điều kiện thì công dân vẫn phải đi nghĩa vụ như bình thường.

Lưu ý: Theo khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, hướng dẫn bởi khoản 1 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự:

 1. Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

 2. Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

 3. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

 4. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

 5. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

 6. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

 7. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Khi không còn lý do tạm hoãn thì các đối tượng được gọi nhập ngũ.

Lê Vy

987

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan