Không tham gia đủ tiết đào tạo có được gia hạn chứng chỉ hành nghề KCB?

Chào Thư Ký Luật, tôi nghe nói không tham gia đủ tiết đào tạo cập nhật kiến thức thì chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh sẽ hết hạn. Vậy nếu tôi đã tham gia 30 tiết đào tạo liên tục trong 2 năm 2018-2019, giờ tôi học bù thêm 18 tiết thì có được gia hạn chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh không?

gia hạn chứng chỉ hành nghề KCB

Không tham gia đủ tiết đào tạo có được gia hạn chứng chỉ hành nghề KCB? (Ảnh minh họa)

Về vấn đề này, Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT có một số thông tin trao đổi như sau:

Hiện nay không có quy định về thời hạn của chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, đồng thời cũng không có quy định về thủ tục gia hạn chứng chỉ này, do đó, đối chiếu các quy định pháp luật hiện hành thì trường hợp của bạn thuộc một trong các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, được quy định tại Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 như sau:

Điều 29. Thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề

1. Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

...

đ) Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp.

Cụ thể hơn, theo quy định tại Điều 5 Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế thì:

1. Cán bộ y tế đã được cấp chứng chỉ hành nghề và đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ tham gia đào tạo liên tục tối thiểu 48 tiết học trong 2 năm liên tiếp.

Và theo Điều 4 Thông tư 22/2013/TT-BYT: "Cán bộ y tế là người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh không thực hiện đủ nghĩa vụ đào tạo trong 2 năm liên tiếp theo quy định tại Thông tư này còn bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh."

Căn cứ các quy định trên và theo thông tin bạn cung cấp, trong 02 năm liên tiếp bạn chỉ tham gia 30 tiết đào tạo là chưa đạt yêu cầu theo quy định, dù bạn có học thêm 18 tiết thì 18 tiết này cũng sẽ không được tính vào 02 năm 2018-2019, mà sẽ được tính vào năm 2020, do đó, căn cứ Điều 4 Thông tư 22/2013/TT-BYT thì bạn sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.

Theo điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định 109/2016/NĐ-CP thì ngay sau khi chứng chỉ hành nghề bị thu hồi, bạn vẫn có thể xin cấp lại chứng chỉ mới. Thủ tục, hồ sơ cụ thể để xin cấp lại chứng chỉ mới được quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

Hải Thanh

428

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan