Những quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021

Công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự hay nghĩa vụ công an nhân dân là thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Dưới đây là những quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021.

nghĩa vụ công an

Những quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021 (Ảnh minh họa)

Theo Điều 8 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, trong thời gian phục vụ tại ngũ và khi xuất ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ, chính sách quy định đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Cụ thể, theo Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự được hướng dẫn bởi Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và nhân thân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ thì quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ công an nhân dân được quy định như sau:

1. Hưởng phụ cấp cấp bậc hàm, chế độ phụ cấp thêm, chế độ phụ cấp khuyến khích và một số chế độ, chính sách khác

Theo đó, chế độ phụ cấp bậc hàm đối với chiến sỹ nghĩa vụ công an nhân dân được hưởng theo mức phụ cấp cấp bậc hàm tương ứng. Cụ thể, bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau (đơn vị tính: 1.000 đồng):

Lưu ý: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Quốc hội đã thống nhất không tăng mức lương cơ sở trong năm 2021, theo đó mức lương cơ sở năm 2021 tiếp tục giữ nguyên 1.490.000 đồng.

Stt

Cấp bậc quân hàm

Hệ số

Mức phụ cấp 2021

1

Thượng sĩ

0.70

1.043.000

2

Trung sĩ

0.60

894.000

3

Hạ sĩ

0.50

745.000

4

Binh nhất

0.45

670.500

5

Binh nhì

0.40

596.000

Đặc biệt, tại Điều 4 Thông tư 95/2016/TT-BQP còn quy định hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, được kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì từ tháng thứ 25 trở đi, hằng tháng được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

Cách tính hưởng như sau: Phụ cấp được hưởng từ tháng thứ 25 trở đi = Phụ cấp quân hàm hiện hưởng + Phụ cấp kéo dài thời gian phục vụ

(trong đó: Phụ cấp kéo dài thời gian phục vụ = Phụ cấp quân hàm hiện hưởng x 250%)

2. Được nghỉ phép 10 ngày và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường

Theo Điều 3 Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 13 trở đi thì được nghỉ phép hàng năm; thời gian nghỉ là 10 ngày (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ đã nghỉ phép năm theo chế độ, nếu gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn nặng hoặc bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng và con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trần, mất tích hoặc hạ sĩ quan, binh sĩ lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nghỉ phép đặc biệt, thời gian không quá 05 ngày (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành.

3. Được miễn tiền cước khi chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện

Tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ được miễn tiền cước khi chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện; được cấp 04 tem thư/tháng (giá tem thư hiện nay là 4.000 đồng/tem) và được cấp cùng kỳ phụ cấp quân hàm hàng tháng.

4. Được tạm hoãn trả và không tính lãi suất trong thời gian tại ngũ khi vay tiền từ ngân hàng chính sách

Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định trường hợp trước khi nhập ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên nếu vay tiền từ ngân hàng chính sách xã hội thì được tạm hoãn trả và không tính lãi suất trong thời gian tại ngũ theo quy định hiện hành.

5. Thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được trợ cấp khi khó khăn đột xuất

Tại Điều 6 Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được trợ cấp khó khăn đột xuất trong các trường hợp sau đây:

  • Khi nhà ở của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ gặp tai nạn, hoả hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc phải di dời chỗ ở hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng về kinh tế thì được trợ cấp mức 3.000.000 đồng/suất/lần; được thực hiện không quá 02 lần/năm đối với một hạ sĩ quan, binh sĩ;

  • Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ ốm đau từ 01 tháng trở lên hoặc điều trị 01 lần tại bệnh viện từ 07 ngày trở lên thì được trợ cấp mức 500.000 đồng/thân nhân/lần; được thực hiện không quá 02 lần/năm đối với mỗi thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ;

  • Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tích thì được trợ cấp mức 2.000.000 đồng/người.

Ngoài ra, con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn, giảm học phí khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập, ngoài công lập.

6. Được hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần

Tại Điều 7 Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định cứ mỗi năm phục vụ trong lực lượng công an (đủ 12 tháng) được trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ. Cụ thể: Trợ cấp xuất ngũ một lần = Số năm phục vụ tại ngũ x 02 tháng tiền lương cơ sở.

Lưu ý: Trường hợp có tháng lẻ tính như sau:

  • Dưới 01 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ;

  • Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở;

  • Từ trên 06 tháng đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở.

Ngoài ra, trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ kéo dài theo quy định, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm như sau:

  • Thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng;

  • Thời gian phục vụ tại ngũ đủ 30 tháng được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

7. Được bảo lưu kết quả học tập và được cộng điểm tuyển dụng công chức, viên chức

Theo Điều 8 Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học tại các trường đó.

Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ, khi xuất ngũ nếu có nhu cầu đào tạo nghề và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề thì được hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Ngoài ra, tại Điều 8 Nghị định 27/2016/NĐ-CP cũng quy định hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ khi về địa phương được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức; trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

8. Một số quyền lợi khác

Ngoài các chế độ trên, hạ sĩ quan, binh sĩ còn được hưởng một số quyền lợi khác, cụ thể như:

- Khi xuất ngũ được đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức buổi gặp mặt chia tay, được đơn vị đưa về đại phương nơi cư trú hoặc thanh toán tiền xe và phụ cấp đi đường từ đơn vị đến nơi cư trú.

- Được dự thi vào các trường đại học trong và ngoài ngành Công an và được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

- Thời gian học tập của chiến sĩ chiến sĩ nghĩa vụ được tính vào thời hạn xét thăng cấp bậc hàm và tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp bậc hàm như đang trong thời gian tại ngũ.

- Thời gian tham gia nghĩa vụ công an nhân dân được tính vào thời gian công tác và được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

>>> Xem thêm: Công dân không phải đi khám NVQS theo lệnh nếu thuộc 05 lý do sau

Lê Vy

860

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan