Sau ngày 31/12/2021, thẻ từ ATM sẽ không sử dụng được

Đến ngày 31/12/2021, toàn bộ thẻ thanh toán đang lưu hành của các tổ chức phát hành thẻ Việt Nam phải tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Do đó, sau ngày này, thẻ ATM công nghệ từ sẽ bị ngừng hỗ trợ và không được chấp nhận tại các điểm giao dịch trên toàn quốc; thay vào đó là thẻ ATM gắn chíp.

Sau ngày 31/12/2021, thẻ từ ATM sẽ không sử dụng được (Ảnh minh họa)

Từ 2022, thẻ ATM từ sẽ không được chấp nhận tại các điểm/thiết bị thanh toán

Tại khoản 2 Điều 27a Thông tư 19/2016/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 41/2018/TT-NHNN, Thông tư 22/2020/TT-NHNN) quy định như sau:

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam của tổ chức thanh toán thẻ tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Như vậy, từ ngày 31/12/2021, 100% thẻ ATM đang hoạt động tại Việt Nam phải là dạng thẻ chip, loại thẻ từ vốn được sử dụng phổ biến trước đây chính thức bị “khai tử” và không còn được chấp nhận sử dụng tại các cây ATM rút tiền và các điểm/thiết bị thanh toán khác.

Ngân hàng sẽ dừng phát hành thẻ từ ATM từ 31/3/2021 (Ảnh minh họa)

Chính thức: Ngân hàng sẽ dừng phát hành thẻ từ ATM từ 31/3/2021

Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 22/2020/TT-NHNN bổ sung khoản 4 vào Điều 27b (được bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư 41/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN) quy định:

Từ ngày 31/3/2021, các tổ chức phát hành thẻ thực hiện phát hành thẻ có BIN (mã tổ chức phát hành thẻ) do Ngân hàng Nhà nước cấp phải tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Như vậy, ngân hàng sẽ chính thức dừng phát hành thẻ từ ATM từ ngày 31/3/2021. Nghĩa là từ ngày 31/3/2021, người dân đi làm thẻ ATM sẽ được cấp thẻ ATM có gắn chip, còn thẻ từ đã được cấp trước đó và đang sử dụng đến nay, thì cần phải đi đổi sang thẻ chip trước ngày 31/12/2021.

Hiện hành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không có quy định cụ thể về thủ tục đổi thẻ ATM công nghệ từ sang thẻ chip mà thực hiện theo quy định riêng của từng ngân hàng.

Bảo Ngọc

Gởi câu hỏi