Sở TTTT TP.HCM yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về trích dẫn nguồn tin, bài viết

Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã có Công văn 71/STTTT-TTĐT về việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động cung cấp nội dung trên trang thông tin điện tử tổng hợp và Mạng xã hội.

yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về trích dẫn nguồn tin, bài viết

Sở TTTT TP.HCM yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về trích dẫn nguồn tin, bài viết (Ảnh minh họa)

Theo đó, để không vi phạm đối với mốt số nội dung theo quy định mới tại Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chính Minh yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Chấp hành quy định về trích dẫn nguồn tin, bài viết: “Trang thông tin điện tử tổng hợp khi trích dẫn lại thông tin phải tuân theo quy định về nguồn tin được quy định tại khoản 18 Điều 3, khoản 2 Điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, không đăng tải ý kiến nhận xét, bình luận của độc giả về nội dung tin, bài được trích dẫn (trừ trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan báo chí". (Hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Điểm a Khoản 2 Điều 20 Nghị định 119/2020/NĐ-CP với mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng)

2. Cung cấp thông tin trên trang chủ theo quy định: “Trang chủ của trang thông tin điện tử phải cung cấp đầy đủ các thông tin: Tên của tổ chức quản lý trang thông tin điện tử, tên cơ quan chủ quản (nếu có), địa chỉ liên lạc, thư điện tử, số điện thoại liên hệ, tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung, phải ghi rõ số giấy phép đang còn hiệu lực, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp phép”. (Theo Khoản 3 Điều 2 Thông tư 09/2014/TT-BTTTT). Trường hợp đơn vị có thay đổi một trong số các nội dung trên đề nghị đơn vị thực hiện thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép theo quy định tại Điều 23h Nghị định 27/2018/NĐ-CP. (Hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Điểm đ Khoản 1 Điều 20 Nghị định 119/2020/NĐ-CP với mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng)

3. Đối với trang mạng xã hội không được tự tổng hợp tin bài từ cơ quan báo chí để đăng tải trên trang mạng phải công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội trên trang chủ và đảm bảo người sử dụng phải đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ trang xã hội bằng phương pháp trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng xã hội. (Điểm a, Điểm b, Khoản 2 Điều 23d Nghị định 27/2018/NĐ-CP). (Hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Điểm a Khoản 1, Điểm c Khoản 2 Điều 100 Nghị định 119/2020/NĐ-CP với mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng)

4, Theo quy định tại Khoản 3 Điều 23b Nghị định 27/2018/NĐ-CP “Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền”. Do vậy, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị đơn vị ngừng hoạt động một trong hai trang thông tin điện tử tổng hợp hoặc mạng xã hội (nếu có). (Hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo khoản 3 Điều 20 Nghị định 119/2020/NĐ-CP với mức phạt từ 50.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng, buộc thu hồi tên miền đối với hành vi vi phạm)

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ mỗi năm một lần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và có trách nhiệm gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 01 hàng năm (Quy định tại điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 9 Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông). (Hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Khoản 2 Điều 21 Nghị định 119/2020/NĐ-CP với thức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng)

Chi tiết các nội dung của Công văn xem TẠI ĐÂY.

119

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan