Sửa đổi Nghị quyết 68: Mở rộng đối tượng được nhận hỗ trợ

Tại Nghị quyết 126/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP, Chính phủ đã bổ sung các đối tượng người lao động gặp khó khăn được nhận tiền hỗ trợ, đồng thời nới lỏng điều kiện về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất. Cụ thể như sau:

Sửa đổi Nghị quyết 68: Mở rộng đối tượng được nhận hỗ trợ

Sửa đổi Nghị quyết 68: Mở rộng đối tượng được nhận hỗ trợ (Ảnh minh họa)

Thêm trường hợp NLĐ khó khăn được nhận tiền hỗ trợ

Nghị quyết 126/NQ-CP đã bổ sung đối tượng được nhận hỗ trợ tiền mặt do tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, chấm dứt hợp đồng lao động, cụ thể:

* Đối với NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phải điều trị COVID-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19;

- Do người sử dụng lao động tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19.

Được hỗ trợ một lần như sau: từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng mức 1.855.000 đồng/người; từ 01 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người.

* Đối với NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia BHXH bắt buộc, phải chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phải cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

- Do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hoặc người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16 hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

Như vậy, chính sách hỗ trợ tiền mặt cho lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, chấm dứt hợp đồng lao động được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng hưởng chính sách là “người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia BHXH bắt buộc” chứ không quy định cụ thể làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục... như Nghị quyết 68 quy định.

Nới lỏng điều kiện hỗ trợ NSDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất

Nghị quyết 126/NQ-CP đã bỏ điều kiện nợ xấu tín dụng trong quy định về chính sách cho vay trả lương ngừng việc.

Cụ thể, người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc liên tục từ 15 ngày liên tục trở lên (trước đây, Nghị quyết 68 còn quy định “người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn).

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết mới người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 1/2021 (theo quy định cũ là đến tháng 4/2021) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động (thay vì 15% như quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP) tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 1/2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Như vậy, điều kiện hưởng chính sách vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất, chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với người sử dụng lao động đã được nới lỏng hơn so với Nghị quyết 68. Việc nới lỏng điều kiện sẽ giúp người sử dụng lao động nói chung và doanh nghiệp nói riêng thuận lợi hơn trong duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động.

Bảo Ngọc

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan