Thủ tướng: Truy vết Covid-19 trên diện rộng, kể cả khách du lịch

Đây là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn 6082/VPCP-KGVX về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành chiều ngày 26/7/2020.

Truy vết Covid-19 trên diện rộng, kể cả khách du lịch

Theo đó, nhằm kiểm soát tốt dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu:

- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt các chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 (Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ).

- Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, hỗ trợ thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truy vết trên diện rộng tại thành phố Đà Nẵng, nhất là các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, kể cả khách du lịch.

- Bộ Y tế chỉ đạo hỗ trợ thành phố Đà Nẵng tăng cường năng lực xét nghiệm, điều trị; điều tra, giám sát dịch, nhất là các đối tượng, các khu vực có nguy cơ cao.

Công văn 6082/VPCP-KGVX  được ban hành ngày 26/7/2020.

Nguyễn Trinh

407

Gởi câu hỏi