Tổng hợp 16 biểu mẫu về khiếu nại mới nhất áp dụng từ ngày 10/12/2020

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 124/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

khiếu nại, Nghị định 124/2020/NĐ-CP

Tổng hợp 16 biểu mẫu về khiếu nại mới nhất áp dụng từ ngày 10/12/2020 (Ảnh minh họa)

Tổng hợp 16 biểu mẫu về khiếu nại mới nhất áp dụng từ ngày 10/12/2020

Theo đó, tại Phụ lục được ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định 16 biểu mẫu về khiếu nại và giải quyết khiếu nại từ ngày 10/12/2020 (ngày hiệu lực của văn bản) như sau:

Mẫu số

Tên hồ sơ, mẫu biểu

Điều luật liên quan

Mẫu số 01

Đơn khiếu nại

Điều 3

Mẫu số 02

Giấy ủy quyền khiếu nại

Điều 5

Mẫu số 03

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại

Điều 16

Mẫu số 04

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

Điều 16

Mẫu số 05

Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại

Điều 18

Mẫu số 06

Biên bản làm việc về xác minh nội dung khiếu nại

Điều 19, 20, 21, 23 và 25

Mẫu số 07

Văn bản đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại

Điều 21

Mẫu số 08

Biên bản giao nhận về việc tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại

Điều 22

Mẫu số 09

Quyết định về việc trưng cầu giám định thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại

Điều 24

Mẫu số 10

Văn bản đề nghị gửi kết quả giám định liên quan đến nội dung khiếu nại

Điều 24

Mẫu số 11

Quyết định về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại

Điều 26

Mẫu số 12

Quyết định về việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại

Điều 26

Mẫu số 13

Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại

Điều 27

Mẫu số 14

Biên bản đối thoại với người khiếu nại

Điều 28

Mẫu số 15

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần đầu

Điều 29

Mẫu số 16

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần hai

Điều 29

Ty Na

381

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan