Tổng hợp các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn COVID-19 tại TP.HCM

Thư Ký Luật xin gửi đến Quý khách hàng tổng hợp các Bộ tiêu tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Tổng hợp các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn COVID-19 tại TP.HCM

Tổng hợp các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn COVID-19 tại TP.HCM (Ảnh minh họa)

Cụ thể như sau:

- Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi (theo Quyết định 3585/QĐ-BCĐ ngày 15/10/2021; Quyết định 3677/QĐ-BCĐ ngày 27/10/2021).

- Bộ Tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (theo Quyết định 3590/QĐ-BCĐ ngày 15/10/2021).

- Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (theo Quyết định 3588/QĐ-BCĐ ngày 15/10/2021).

- Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, gồm:

+ Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm.

+ Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ truyền thống.

+ Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối.

+ Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất.

+ Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại văn phòng làm việc của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ.

Theo Quyết định 3589/QĐ-BCĐ ngày 15/10/2021.

-  Bộ Tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ thể dục thể thao, sân vận động, phòng tập). (theo Quyết định 3581/QĐ-BCĐ ngày 15/10/2021)

- Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (theo Quyết định 3324/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021).

- Bộ Tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại công trình (theo Quyết định 3324/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021). 

- Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch tại các địa bàn có mức độ an toàn cao (theo Quyết định 3322/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021).

(Thư Ký Luật sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn COVID-19 đến Quý khách hàng).

Bảo Ngọc

Gởi câu hỏi