Tổng hợp điểm mới nổi bật của 07 Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 7 (Phần 2)

Tại phần một, Thư Ký Luật đã tổng hợp các điểm mới nổi bật của 03 Luật là: Luật Giáo dục 2019, Luật Kiến trúc 2019 và Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019. Tiếp sau đây, Thư Ký Luật xin tổng hợp điểm mới của 04 Luật còn lại được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội khóa XIV - Kỳ họp thứ 7. Ảnh Internet

4. Từ 01/7/2020, kéo dài thời hạn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Luật quản lý thuế 2019 được thông qua ngày 13/6/2019 tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm như sau:

- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm.

- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.

Như vậy, từ ngày 01/7/2020, sẽ kéo dài thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trực tiếp quyết toán (theo quy định hiện hành chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính).

Ngoài ra, đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề,  trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Xem thêm các nội dung tại: Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020; trừ quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022.

5. Phạm nhân đồng tính, chuyển giới được bố trí giam giữ riêng

Đây là nội dung mới nổi bật được quy định tại Luật Thi hành án hình sự 2019 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Theo đó, phạm nhân là người đồng tính, người chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính có thể được giam giữ riêng.

Ngoài ra, theo quy định tại Luật này, kể từ ngày 01/01/2020, phạm nhân sẽ được liên lạc điện thoại trong nước với thân nhân mỗi tháng 01 lần, mỗi lần không quá 10 phút, trừ trường hợp cấp bách (theo quy định hiện hành thì thời gian này tối đa là 05 phút).

Mỗi tháng, phạm nhân được phép gửi 02 lá thư. Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải kiểm tra, kiểm duyệt thư mà phạm nhân gửi và nhận.

6. Tư vấn bảo hiểm phải có trình độ đại học trở lên

Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ mới được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019.

Theo đó, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có văn bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm.

Trường hợp không có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm thì phải có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp ở trong nước hoặc nước ngoài cấp.

Ngoài ra, cũng theo Luật này, kể từ ngày 01/11/2019, hợp đồng sử dụng nhãn hiệu sẽ có giá trị pháp lý kể cả khi hai bên ký kết mà không phải đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước.

Xem thêm các nội dun tại: Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực từ ngày 01/11/2019, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Luật này.

7. 05 nhiệm vụ, dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư từ 01/01/2020

Ngày 14/6/2019, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đầu tư công 2019 tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Đáng chú ý tại Luật này là quy định về các nhiệm vụ, dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2020, 05 nhiệm vụ, dự án sau đây sẽ không phải quyết định chủ trương đầu tư:

- Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

- Nhiệm vụ quy hoạch.

- Dự án đầu tư công khẩn cấp.

- Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

- Dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Cũng theo Luật này, kể từ ngày 01/01/2020, bên cạnh thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công sử dụng vốn ngân sách trung ương, trừ các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án quan trọng quốc gia, Chính phủ sẽ có thêm thẩm quyền quy định việc phân cấp thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư phù hợp với quy định về quyền tự chủ tài chính của các cơ quan, đơn vị.

Xem thêm: Luật Đầu tư công 2019 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

- Nguyễn Trinh - 

2,749

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan