Trình tự tiếp nhận giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi của luật sư tại UBBV

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 139/QĐ-BTV năm 2020 về hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư bị xâm phạm trong quá trình hành nghề được ban hành ngày 20/10/2020.

giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi của luật sư

Trình tự tiếp nhận giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi của luật sư tại UBBV (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo quy định tại Điều 8 và Điều 10 Quy định về hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Luật sư bị xâm phạm trong quá trình hành nghề Luật sư được ban hành kèm theo Quyết định 139/QĐ-BTV, trình tự tiếp nhận, giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư bị xâm phạm trong hành nghề tại Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư được thực hiện như sau:

- Tiếp nhận yêu cầu: Sau khi Liên đoàn Luật sư nhận đơn của luật sư bị xâm phạm thì Văn phòng Liên đoàn vào sổ quản lý sau đó trình Thường trực Liên đoàn đơn và các tài liệu kèm theo để giao Ủy ban Bảo vệ thực hiện theo chức năng nhiệm vụ.

- Giải quyết yêu cầu:

  • Văn phòng Liên đoàn Luật sư chuyển toàn bộ hồ sơ (bản scan) của vụ việc cho Chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ và các thành viên Ủy ban Bảo vệ theo hòm thư điện tử (email) đã đăng ký để các thành viên nghiên cứu đề xuất ý kiến về nội dung yêu cầu, phương pháp, cách thức giải quyết vụ việc hoặc phối hợp với Đoàn Luật sư và các Ủy ban khác để giải quyết;

  • Tuỳ theo nội dung, tính chất của vụ việc, Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ có thể ấn định thời hạn cho các thành viên Ủy ban gửi ý kiến đề xuất về Ủy ban Bảo vệ nhằm bảo đảm nguyên tắc kịp thời trong hoạt động bảo vệ. Một số vụ việc phức tạp, Chủ nhiệm Ủy ban có thể phân công một số thành viên Ủy ban phối hợp với Đoàn Luật sư địa phương tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, tổ chức các cuộc họp, trưng cầu ý kiến của các nhà chuyên môn...trong quá trình giải quyết;

  • Sau khi tổng hợp ý kiến đề xuất của các thành viên, Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ thông báo ý kiến sau cùng về vụ việc cho các thành viên Ủy ban, đồng thời giao bộ phận giúp việc dự thảo văn bản, gửi dự thảo văn bản cho Phó chủ tịch Liên đoàn phụ trách Ủy ban, Chủ nhiệm và các thành viên Ủy ban xem xét thông qua. Nếu các thành viên Ủy ban không còn ý kiến, Ủy ban Bảo vệ trình Phó chủ tịch phụ trách Ủy ban ký văn bản và phát hành.

Lưu ý: Các ý kiến của các thành viên trong Ủy ban Bảo vệ phải đảm bảo tính độc lập, khách quan, có căn cứ pháp lý và kịp thời.

- Thời hạn giải quyết yêu cầu:

Tùy theo nội dung vụ việc, tính chất, mức độ của hành vi xâm phạm, thời hạn giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư được quy định như sau:

  • Đối với vụ việc nội dung rõ ràng, đủ tài liệu, chứng cứ thì thời hạn giải quyết là 07 ngày làm việc, kể từ ngày chủ thể bảo vệ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo vệ;

  • Đối với các vụ việc có tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều chủ thể khác nhau, cần thu thập thêm tài liệu, chứng cứ... thì thời hạn giải quyết là 15 ngày, kể từ ngày chủ thể bảo vệ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo vệ;

  • Trường hợp vụ việc xảy ra tại một địa phương nhưng xâm phạm đến nhiều luật sư ở các địa phương khác nhau, thì thời hạn giải quyết là 30 ngày (tính cho chủ thể bảo vệ là Đoàn Luật sư đầu mối phối hợp với các Đoàn Luật sư trong quá trình giải quyết vụ việc), kể từ ngày chủ thể bảo vệ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo vệ;

  • Trường hợp đã giải quyết lần đầu theo thời hạn chủ thể bảo vệ thực hiện xong một biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể bị xâm phạm nhưng chưa được xem xét, giải quyết, hành vi xâm phạm vẫn tồn tại thì thời hạn giải quyết yêu cầu bảo vệ lần kế tiếp là 10 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết của chủ thể giải quyết lần đầu.

Trên đây là toàn bộ trình tự tiếp nhận giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi của luật sư trong hành nghề tại Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư, Qúy khách hàng và Thành viên có thể xem thêm tại Quyết định 139/QĐ-BTV.

Ty Na

82

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan