Sacombank, Đông Á và 3 ngân hàng 0 đồng sẽ là trọng tâm xử lý của NHNN trong năm nay

Hiện nay đối với 5 NH bao gồm 3 NH 0 đồng, Đông Á và Sacombank, NHNN đã trình Chính phủ và Bộ chính trị đã có kết luận chi tiết về 5 NH này. Thủ tướng sẽ xem xét phê duyệt trước khi NHNN triển khai vào đầu năm 2017.

Theo thông tin từ cuộc họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 diễn ra sáng nay, ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Chánh Thanh tra NHNN cho biết năm 2016 là năm bản lề cũng là năm kết thúc của giai đoạn thực hiện Đề án 254 và Quyết định 843, NHNN đã đánh giá lại toàn bộ các TCTD sau 5 năm tái cấu trúc, từ đó đề ra các định hướng cho giai đoạn 2016-2020.

Năm 2016, NHNN tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan hệ thống tổ chức, mô hình TCTD; Năng lực điều hành quản trị rủi ro ngân hàng; Xử lý nợ xấu, sở hữu chéo.

Giai đoạn 2011-2015, hệ thống về cơ bản đã thực hiện theo đúng lộ trình. Các TCTD yếu kém được thu hẹp dần, thực hiện sáp nhập theo tinh thần tự nguyện, các NHTMNN được nâng lên 1 bước, các TCTD yếu kém về cơ bản được nhận diện về số lượng và những vấn đề trọng yếu cần tái cơ cấu và xử lý.

Trong thời gian tới, NHNN xử lý các vấn đề tồn tại, liên quan vấn đề sở hữu, quản trị rủi ro, Đồng thời, nhìn nhận nguy cơ có rủi ro cao nhất là vấn đề sở hữu, NHNN đã có biện pháp xử lý dần và tiến tới xử lý dứt điểm.

“Toàn bộ TCTD yếu kém đã được nhận diện, 3 NH 0 đồng, NH Đông Á, Sacombank sẽ là trọng tâm xử lý của NHNN trong năm 2017, nhất là vấn đề thanh khoản không gây ra sự đổ vỡ và cần giải pháp đột phá để xử lý dứt điểm trong thời gian tới”, đại diện NHNN cho biết.

Về thể chế, NHNN đã xây dựng các phương án mua 3 NH bắt buộc. Hiện nay đối với 5 ngân hàng kể trên, NHNN đã trình Chính phủ và Bộ chính trị đã có kết luận chi tiết về 5 NH này. Thủ tướng sẽ xem xét phê duyệt trước khi NHNN triển khai vào đầu năm 2017.

Bên cạnh đó các tổ chức phi ngân hàng gồm CTTC thực hiện xử lý dứt điểm trong giai đoạn tiếp theo. Quỹ tín dụng nhân dân NHNN sẽ trình Chính phủ xử lý dứt điểm cơ sở không có khả năng phục hồi.

Đại diện NHNN cũng lý giải tỷ lệ nợ xấu giảm do các TCTD đã tập trung nguồn lực sử dụng dự phòng để thu hồi nợ. Nợ xấu mới phát sinh thấp hơn các năm trước đo đó lượng bán nợ cho VAMC thấp hơn các năm trước.

Nguồn: CafeF

289

Gởi câu hỏi