Kỷ luật Đảng
  • Từ năm 2019, sinh con thứ 3 bị xử lý kỷ luật như thế nào?
  • Từ năm 2019, sinh con thứ 3 bị xử lý kỷ luật như thế nào?
  • 15:13, 05/04/2019
  • Sinh con thứ 3 luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là đối với đảng viên, cán bộ, công chức và viên chức. Việc áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sẽ là khác nhau tùy thuộc vào mức độ hậu quả của hành vi sinh con thứ 3, cụ thể như sau.
  • 40 hành vi bị kỷ luật Đảng mà Đảng viên thường hay mắc phải
  • 40 hành vi bị kỷ luật Đảng mà Đảng viên thường hay mắc phải
  • 08:44, 21/05/2018
  • Thư Ký Luật xin tổng hợp và lưu ý đến Quý thành viên các lỗi vi phạm kỷ luật Đảng mà Đảng viên thường hay mắc phải và hình thức xử lý của từng hành vi. Các nội dung được căn cứ tại Quy định 102-QĐ/TW 2017 về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018