Lao động nữ mang thai hộ
  • 10 quy định phải biết về lao động, tiền lương và BHXH
  • 10 quy định phải biết về lao động, tiền lương và BHXH
  • 08:05, 15/10/2018
  • Các quy định về việc làm, tiền lương hay các chính sách về bảo hiểm xã hội có lẽ không còn xa lạ với người lao động, vì đây là những vấn đề mà chúng ta luôn quan tâm. Sau đây, Thư Ký Luật xin điểm lại một số quy định pháp luật cơ bản mà người lao động cần phải biết về lĩnh vực này.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018