03 trường hợp NLĐ bắt đầu được hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP về quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động.

03 trường hợp NLĐ bắt đầu được hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2021 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Công văn 362/LĐTBXH-BHXH nêu rõ, đối tượng thuộc một trong những trường hợp sau đây sẽ đủ điều kiện giải quyết hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021:

(1) Lao động nam sinh tháng 12 năm 1960 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1965 làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

(2) Lao động nam sinh tháng 12 năm 1965 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1970 có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021) hoặc được xác định bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

(3) Lao động nam sinh tháng 12 năm 1970 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1975 được xác định bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Với các trường hợp khác, thời điểm hưởng lương hưu tương ứng theo tháng, năm sinh.

>>> Tra cứu tuổi nghỉ hưu và thời điểm hưởng lương hưu theo tháng, năm sinh từ 2021

Lưu ý: Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, cũng tại Công văn này, Bộ Lao động Thương binh và xã hội nhấn mạnh, việc xác định số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% được căn cứ vào thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động. Đồng thời, việc xác định “đủ tuổi hưởng lương hưu” để làm cơ sở xem xét, giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo điểm a khoản 1 Điều 60 và điểm a khoản 1 Điều 77 của Luật Bảo hiểm xã hội được căn cứ vào tuổi nghỉ hưu tại năm người lao động đề nghị giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Chi tiết các nội dung xem thêm tại: Công văn 362/LĐTBXH-BHXH được ban hành ngày 22/02/2021.

1,463

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan