06 nội dung quan trọng về đăng ký nội quy lao động từ 01/01/2021

NSDLĐ sử dụng từ 10 NLĐ trở lên phải đăng ký nội quy lao động. Dưới đây là 06 nội dung quan trọng về đăng ký nội quy lao động từ 01/01/2021.

nội quy lao động

06 nội dung quan trọng về đăng ký nội quy lao động từ 01/01/2021 (Ảnh minh họa)

1. Khi nào phải đăng ký nội quy lao động?

Theo khoản 1 Điều 119 Bộ luật Lao động 2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định NSDLĐ sử dụng từ 10 NLĐ trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh nơi NSDLĐ đăng ký kinh doanh.

Đồng thời, khoản 5 Điều 119 Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động theo quy định.

2. Nơi đăng ký nội quy lao động

Đối với đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với đơn vị thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao: Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Ngoài ra, khoản 4 Điều 119 Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định đối với trường hợp NSDLĐ có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

3. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Theo Điều 120 Bộ luật Lao động 2019 quy định hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

  • Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

  • Nội quy lao động.

  • Văn bản góp ý của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở;

  • Các văn bản của NSDLĐ có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

4. Thời hạn thực hiện đăng ký nội quy lao động

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 119 Bộ luật Lao động 2019 quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, NSDLĐ phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Lưu ý: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn NSDLĐ sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

5. Hiệu lực của nội quy lao động sau khi đăng ký

Theo Điều 121 Bộ luật Lao động 2019 thì nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

6. Bị phạt tiền nếu không đăng ký nội quy lao động

Tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, BHXH, đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì phạt tiền từ 5.000.000 đồng - 10.000.000 đồng đối với NSDLĐ có một trong các hành vi sau đây:

  • Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên;

  • Không đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;

  • Sử dụng nội quy lao động chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực;

Có thể thấy, nội quy lao động được thừa nhận như “luật” trong nội bộ doanh nghiệp. Do đó, việc đăng ký nội quy lao động với cơ quan nhà nước được quy định trong pháp luật là phù hợp. Đây không chỉ là cơ sở để Nhà nước thực hiện quản lý hoạt động của doanh nghiệp đúng pháp luật mà còn là cơ sở để bảo vệ quyền lợi hợp pháp tốt nhất cho người lao động.

Lê Vy

2,668

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan