Ai là người tham gia huấn luyện an toàn lao động trong doanh nghiệp?

Để giảm thiểu rủi ro về tai nạn lao động và đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình làm việc, doanh nghiệp phải tổ chức khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Vậy ai là đối tượng tham gia huấn luyện an toàn lao động? Thời gian huấn luyện là bao lâu? Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt như thế nào nếu không tổ chức huấn luyện?

Ai là người tham gia huấn luyện an toàn lao động trong doanh nghiệp

Ai là người tham gia huấn luyện an toàn lao động trong doanh nghiệp? (Ảnh minh hoạ)

Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT xin giải đáp như sau:

Đối tượng tham gia huấn luyện an toàn lao động trong doanh nghiệp

Căn cứ Khoản 5 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định về đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

 • Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

 • Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

 • Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

 • Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

 • Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

 • Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Như vậy, theo quy định trên, có thể thấy 6 nhóm đối tượng trên đều bao gồm tất cả những người làm việc trong doanh nghiệp đều phải tham gia huấn luyện an toàn lao động.

Thời gian huấn luyện an toàn lao động lần đầu tối thiểu được quy định như thế nào?

Tại Điều 19 Nghị định 44/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định về thời gian huấn luyện lần đầu tối thiểu theo các nhóm đối tượng như sau:

 • Nhóm 1, nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

 • Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.

 • Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

 • Nhóm 5: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

 • Nhóm 6: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Mức xử phạt đối với doanh nghiệp khi không tổ chức huấn luyện an toàn lao động?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 28/2020/NĐ-CP, phạt tiền người sử dụng lao động có hành vi không tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận với tổ chức hoạt động huấn luyện không huấn luyện mà nhận kết quả huấn luyện theo một trong các mức sau đây:

 • Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;

 • Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người;

 • Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người;

 • Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người;

 • Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người trở lên.

Như vậy, theo quy định trên, xử phạt từ 5 triệu đến 50 triệu đồng đối với doanh nghiệp không tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho NLĐ theo quy định của pháp luật. Do đó, có thể thấy huấn luyện an toàn lao động là việc làm cần thiết cho NLĐ, nhằm giảm thiểu rủi ro về tai nạn lao động và bảo vệ tính mạng cho NLĐ và doanh nghiệp cần phải tổ chức huấn luyện an toàn lao động theo quy định của pháp luật.

Ty Na

1,918

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan