Bãi bỏ toàn bộ 20 VBQPPL lĩnh vực lao động - tiền lương, BHXH từ 15/02/2021

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH bãi bỏ VBQPPL do Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH ban hành, liên tịch ban hành. Theo đó, toàn bộ 20 VBQPPL trong lĩnh vực lao động - tiền lương, bảo hiểm xã hội sẽ bị bãi bỏ toàn bộ từ 15/02/2021.

lao động - tiền lương, bảo hiểm xã hội, Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH

Bãi bỏ toàn bộ 20 VBQPPL trong lĩnh vực lao động - tiền lương, bảo hiểm xã hội (Ảnh minh họa)

THƯ KÝ LUẬT xin tổng hợp toàn bộ 20 Thông tư, Thông tư liên tịch trong lĩnh vực lao động - tiền lương, bảo hiểm xã hội sẽ hết hiệu lực từ 15/02/2020 dưới đây:

I. Lĩnh vực Quan hệ lao động và Tiền lương:

1. Thông tư liên tịch 37/2011/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV-BNG ngày 19/12/2011 hướng dẫn thực hiện Quyết định 10/2011/QĐ-TTg ngày 10/2/2011 về chế độ đối với những người trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền.

2. Thông tư liên tịch 31/2014/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 07/11/2014 sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 12/10/2011 hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013 theo Nghị định 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011.

3. Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 12/10/2011 hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013 theo Nghị định 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011.

II. Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội:

1. Thông tư 31/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2007 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 và Nghị định 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007.

2. Thông tư 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2008 hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo Nghị định 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008.

3. Thông tư 20/2008/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2008 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008.

4. Thông tư 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008.

5. Thông tư 02/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/01/2009 hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008.

6. Thông tư 11/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/4/2009 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 34/2009/NĐ-CP và Nghị định 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009.

7. Thông tư 04/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2010 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

8. Thông tư 15/2010/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2010 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 28/2010/NĐ-CP và Nghị định 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010.

9. Thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

10. Thông tư 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27/4/2011 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 23/2011/NĐ-CP và Nghị định 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011.

11. Thông tư 01/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2012 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

12. Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2012 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 và Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012.

13. Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2013 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

14. Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2013 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013.

15. Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

16. Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

17. Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015.

Như vậy, từ 15/02/2021, 20 văn bản QPPL nêu trên thuộc lĩnh vực quan hệ lao động - tiền lương và lĩnh vực bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành sẽ bị bãi bỏ toàn bộ. Quý Khách hàng và Thành viên cần lưu ý để sử dụng đúng hiệu lực văn bản.

Thùy Trâm

598

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan