Bộ Luật lao động 2019: Chỉ có 02 hình thức giao kết hợp đồng lao động

Hiện nay, rất nhiều người hiểu lầm rằng từ ngày 01/01/2021 (ngày Bộ Luật lao động 2019 có hiệu lực) hợp đồng lao động sẽ được giao kết thông qua 03 hình thức. Tuy nhiên, từ năm 2021, hợp đồng lao động vẫn được giao kết thông qua 02 hình thức là giao kết hợp đồng bằng văn bản và bằng lời nói.

hợp đồng lao động

Bộ Luật lao động 2019: Chỉ có 02 hình thức giao kết hợp đồng lao động (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 14 Bộ luật lao động 2019 quy định hình thức giao kết hợp đồng lao động như sau:

Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.”

Hiện nay, theo Điều 16 Bộ Luật lao động 2012, hình thức hợp đồng lao động được quy định:

Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”

Như vậy, có thể thấy, Bộ Luật lao động 2019 đã quy định bổ sung về việc hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Tuy nhiên, cần làm rõ, hình thức giao kết hợp đồng bằng văn bản không chỉ hiểu ở dạng giấy tờ mà còn dưới dạng email, các giao dịch điện tử. Do đó, đối với việc hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu thì sẽ được hiểu là giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản.

Để chắn chắn hơn nhận định trên, theo ý kiến của Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ LĐTB&XH - Phạm Thị Thanh Việt: “Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như HĐLĐ bằng văn bản. Quy định này phù hợp với Luật Giao dịch điện tử năm 2005 và tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể ký kết HĐLĐ linh hoạt hơn trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0. Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp thứ 4, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, sự bùng nổ của công nghệ thông tin và dịch chuyển lao động toàn cầu thì hình thức HĐLĐ bằng “văn bản” không chỉ hiểu ở dạng “giấy tờ” mà còn tồn tại dưới các hình thức thư điện tử email, các giao dịch điện tử và đi kèm với nó có thể là chữ ký số.”

Vì vậy, như đã phân tích trên, từ năm 2021, hợp đồng lao động cũng vẫn được giao kết thông qua 01 trong 02 hình thức là giao kết hợp đồng bằng văn bản và giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. Tuy nhiên, việc giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản có thể được giao kết ở dạng giấy tờ hoặc được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu (như email, các giao dịch điện tử và đi kèm với nó có thể là chữ ký số) theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Ty Na

493

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan