Chậm trả lương cho người lao động, doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

Thực tế hiện nay có rất nhiều trường hợp doanh nghiệp cố ý chậm trả lương cho người lao động. Vậy trong trường hợp này, doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

Chậm trả lương

Chậm trả lương cho người lao động, doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào? (Ảnh minh họa)

Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT xin giải đáp vấn đề này như sau:

1. DN không được chậm trả lương cho NLĐ quá 01 tháng

Căn cứ tại Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, nguyên tắc trả lương cho NLĐ được quy định như sau:

-  Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

-  Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 01 tháng. Việc người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động do trả lương chậm được quy định như sau:

  • Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm;

  • Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Như vậy, căn cứ theo quy đinh trên, NLĐ được hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và được trả lương trực tiếp, đầy đủ đúng thời hạn. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì thời hạn trả lương không được trả chậm quá 01 tháng.

2. Doanh nghiệp có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chậm trả lương cho NLĐ

Theo quy định khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP, phạt tiền đối với người sử dụng lao động trả lương không đúng hạn; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Mức phạt như sau:

  • Phạt từ 5 triệu  đến 10 triệu đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

  • Phạt từ10 triệu đến 20 triệu đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

  • Phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

  • Phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

  • Phạt từ 40 triệu đến 50 triệu đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Tuy nhiên, mức phạt trên áp dụng đối với NSDLĐ là cá nhân. Đối với NSDLĐ là tổ chức, mức phạt được nhân đôi theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, doanh nghiệp có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu cố ý trả chậm trả lương cho NLĐ. Do đó, doanh nghiệp cần trả lương đúng thời hạn cho NLĐ để tránh bị xử phạt theo quy định pháp luật. Đồng thời, NLĐ nên lưu ý để bảo vệ quyền lợi của mình.

Ty Na

462

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan