Chốt sổ BHXH: Người lao động nên lưu ý những vấn đề sau

Chốt sổ BHXH là việc cơ quan bảo hiểm ghi nhận quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)... trên sổ BHXH của người lao động khi họ dừng đóng BHXH tại một đơn vị. Vậy, người lao động cần lưu ý gì khi thực hiện chốt sổ BHXH?

Chốt sổ BHXH

Chốt sổ BHXH: Người lao động nên lưu ý những vấn đề sau (Ảnh minh họa)

1. Nhận lại bản chính các giấy tờ từ người sử dụng lao động

Theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Bộ Luật lao động 2019, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động.

Đồng thời, tại khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cũng quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trách nhiệm chốt sổ BHXH thuộc về người sử dụng lao động và người lao động được quyền yêu cầu người sử dụng lao động trả lại bản chính các giấy tờ đã cung cấp dựa trên những căn cứ nêu trên.

2. Thủ tục chốt sổ BHXH

Theo hướng dẫn tại Quyết định 595/QĐ-BHXH, thủ tục chốt sổ BHXH được thực hiện như sau:

- Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

Bước 1: Báo giảm lao động

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Tờ khai điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

 • Tờ khai đơn vị điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu D02-TS);

 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS);

 • Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (1 bản/người).

Bước 2: Chốt sổ BHXH

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu D02-TS);

 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS);

 • Sổ bảo hiểm xã hội;

 • Công văn chốt sổ của đơn vị (Mẫu D01b-TS).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Nơi nộp hồ sơ: 

 • Đối với thủ tục báo giảm lao động: tại cơ quan BHXH nơi doanh nghiệp tham gia;

 • Đối với thủ tục chốt sổ BHXH: cơ quan BHXH qua phần mềm BHXH hoặc qua đường bưu điện để được giải quyết.

- Thời gian thực hiện: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trên đây là lưu ý cho người lao động khi thực hiện thủ tục chốt sổ BHXH, đặc biệt người lao động cần lưu ý mình có quyền yêu cầu người sử dụng lao động hoàn trả lại bản chính các loại giấy tờ đã cung cấp trước đó.

Thùy Trâm

2,276

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan