Để được hưởng lương hưu tối đa người lao động cần đáp ứng điều kiện gì?

Người lao động khi đáp ứng điều kiện về tuổi nghỉ hưu và số năm tham gia BHXH sau khi nghỉ việc sẽ được hưởng lương hưu. Mức hưởng lương hưu không cố định mà sẽ tính theo tỷ lệ ứng với số năm tham gia BHXH. Vậy, để được hưởng lương hưu tối đa người lao động cần đáp ứng điều kiện gì?

lương hưu tối đa, Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Để được hưởng lương hưu tối đa người lao động cần đáp ứng điều kiện gì? (Ảnh minh họa)

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ tăng từ 2021, theo đó, trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ. Do tuổi nghỉ hưu của lao động nam và lao động nữ là khác nhau nên cách tính mức hưởng lương hưu cũng sẽ không giống nhau. Cụ thể:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

+ Đối với lao động nam nghỉ hưu vào năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

+ Đối với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Theo đó, từ năm 2021 lao động nam nghỉ hưu đóng đủ 19 năm BHXH được hưởng mức 45%; lao động nữ nghỉ hưu đóng đủ 15 năm BHXH được hưởng mức 45%. Sau đó cứ đóng thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Công thức:

Lương hưu = Mức bình quân tiền lương đóng BHXH x Tỷ lệ hưởng

Như vậy, để được hưởng lương hưu ở mức tối đa là 75% người lao động phải có số năm đóng BHXH tối thiểu sau đây:

+ Về hưu năm 2021: Đóng ít nhất là 34 năm BHXH đối với lao động nam, 30 năm BHXH đối với lao động nữ.

+ Về hưu từ năm 2022 trở đi: Đóng ít nhất 35 năm BHXH đối với nam, 30 năm BHXH đối với lao động nữ.

Lưu ý:

- Mức hưởng lương hưu nêu trên áp dụng cho người lao động đủ điều kiện được hưởng lương hưu. Tức đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu và số năm tham gia BHXH.

>> Xem thêm bài viết Tổng hợp điều kiện hưởng lương hưu của người lao động từ năm 2021.

- Mức hưởng lương hưu sẽ tính dựa trên mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được quy định tại Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Nói tóm lại, điều kiện để người lao động được hưởng lương hưu với mức tối đa từ năm 2021 là: (1) Đủ điều kiện hưởng lương hưu; (2) Đạt điều kiện về số năm đóng BHXH tối thiểu, cụ thể đối với lao động nam là đóng ít nhất 34 năm BHXH, đối với lao động nữ là đóng ít nhất 30 năm BHXH.

Thùy Trâm

723

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan