DN không báo cáo tình hình biến động lao động có bị xử phạt không?

Theo quy định hiện hành thì doanh nghiệp không báo cáo tình hình biến động lao động có bị xử phạt hay không? Nếu có thì mức xử phạt như thế nào? Đây là câu hỏi của chị Nguyễn Thanh Trâm ở Hải Phòng gửi cho Thư Ký Luật nhờ hỗ trợ.

Ảnh minh họa

Về câu hỏi của chị Trâm, Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT có giải đáp như sau:

Theo quy định hiện hành tại Khoản 2 Điều 16, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, trước ngày 03 hằng tháng, doanh nghiệp phải thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).

Trước đây, theo quy định tại Điều 25 Nghị định 95/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp không nộp hoặc chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Tuy nhiên, quy định này đã bị bãi bỏ tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 88/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP). Cụ thể:

"2. Bãi bỏ Điểm b Khoản 2 Điều 11, Điều 25 của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng".

Theo đó, có thể thấy, từ ngày 25/11/2015, sẽ không còn căn cứ để xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không nộp hoặc chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Và hiện nay, khi Nghị định 28/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020 thì kế thừa quy định tại Nghị định 95, Nghị định này tiếp tục ghi nhận việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không nộp hoặc chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp đồng thời tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi này so với Nghị định 95. Cụ thể, theo Điều 7 Nghị định 28, sẽ phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

- Không thông báo công khai kết quả tuyển lao động hoặc thông báo sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển lao động;

- Không khai trình việc sử dụng lao động theo quy định với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Không báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Thu tiền của người lao động tham gia tuyển lao động;

- Không lập sổ quản lý lao động; lập sổ quản lý lao động không đúng thời hạn, không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định pháp luật; không ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về người lao động vào sổ quản lý lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực; không cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào sổ quản lý lao động.

Như vậy, kể từ ngày 15/4/2020, nếu DN không báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động - Thương binh nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thì sẽ bị phạt tiền tối đa đến 3.000.000 đồng (trước ngày 25/11/2015 theo Nghị định 95 thì mức phạt này tối đa chỉ là 1.000.000 đồng và từ ngày 25/11/2015 đến trước ngày 15/4/2020 thì hành vi này không bị phạt tiền).

Nguyễn Trinh 

1,059

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan