DN trả lương cho người lao động phải kèm theo bảng kê chi tiết

Bắt đầu từ ngày 01/01/2021, người lao động sẽ có thêm nhiều quyền lợi mới theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 so với trước đây. Trong đó, có thể kể đến quyền lợi được thông báo bảng kê chi tiết cho mỗi lần nhận lương.

trả lương cho người lao động phải kèm theo bảng kê chi tiết

DN trả lương cho người lao động phải kèm theo bảng kê chi tiết (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo quy định tại Điều 95 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc. Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

So với trước đây, Bộ luật Lao động 2012 không quy định người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ vào mỗi lần trả lương. Do đó, quy định này không bắt buộc nên chỉ một số ít người sử dụng lao động thực hiện việc gửi bảng kê cho người lao động.

Vì vậy, kể từ kỳ trả lương tháng 01/2021, khi trả lương cho người lao động, doanh nghiệp phải kèm theo bảng kê chi tiết cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có). Với quy định bắt buộc này, người lao động sẽ biết chính xác tiền lương của mình được trả và bị trừ như thế nào, đây cũng là quyền lợi của mỗi người lao động.

Bên cạnh việc trả lương cho người lao động phải kèm theo bảng kê chi tiết, tại khoản 1 Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 cũng đã bổ sung thêm một quyền lợi của người lao động khi nhận lương so với quy định tại Bộ luật Lao động 2012. Cụ thể:

Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

Như vậy, theo quy định trên, kể từ kỳ trả lương tháng 01/2021, trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì doanh nghiệp có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp (thông thường, quy định này sẽ áp dụng cho người lao động nhận lương bằng tiền mặt vì các lý do như bị bệnh, đi công tác xa hoặc bị trở ngại nào đó không thể đến công ty nhận lương trực tiếp). Tuy nhiên, đây không phải là quy định bắt buộc nên doanh nghiệp có quyền không đồng ý trả lương cho người được người lao động ủy quyền. 

Ty Na

451

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan