Doanh nghiệp có bắt buộc phải thưởng Tết cho người lao động?

Thưởng Tết là khoản tiền người lao động được thưởng căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Vậy việc thưởng Tết có bắt buộc không?

thưởng tết, Bộ luật Lao động 2019

Doanh nghiệp có bắt buộc phải thưởng tết cho người lao động? (Ảnh minh họa)

Bộ luật Lao động 2012 sẽ hết hiệu lực vào 01/01/2021 thay vào đó là Bộ luật Lao động 2019. Thời điểm nghỉ và nhận thưởng Tết Âm Lịch 2021 rơi vào tháng 02/2021. Theo đó, lương và thưởng Tết 2021 sẽ được áp dụng theo Bộ Luật lao động mới.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019:

Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Căn cứ quy định này thì việc thưởng Tết Âm lịch không phải là quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện mà căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc doanh nghiệp sẽ quyết định quy chế thưởng cho người lao động. Từ quy định “người sử dụng lao động quyết định” có thể thấy pháp luật cho phép doanh nghiệp được quyền chủ động trong việc thưởng tết cho người lao động. Giả sử, trong năm trước doanh nghiệp bị thua lỗ hay khi người lao động không hoàn thành công việc của mình thì có thể không nhận được tiền thưởng Tết.

Một điểm mới quan trọng của Bộ luật Lao động 2019 so với Bộ luật Lao động 2012 là về hình thức thưởng Tết. Theo đó, nếu như tại khoản 1 Điều 103 Bộ luật Lao động 2012 quy định “Tiền thưởng là khoản tiền” thì tại khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định “Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác”. Như vậy, từ 2021 hình thức thưởng Tết cho người lao động không chỉ bằng tiền mà còn dưới hình thức khác như tài sản hoặc bằng các hình thức khác do doanh nghiệp quyết định.

Có thể thấy, Bộ luật Lao động 2019 rất linh hoạt cho phép doanh nghiệp tự quyết định về thời gian làm việc để được tính thưởng; thời điểm, hình thức, mức thưởng Tết,... Hơn nữa còn không bắt buộc doanh nghiệp trong việc thưởng Tết cho người lao động.

** Thưởng Tết và lương tháng 13 có phải là một?

Bên cạnh việc thưởng Tết thì lương tháng 13 luôn là vấn đề được người lao động rất quan tâm. Câu hỏi được đặt ra là thưởng Tết và lương tháng 13 có phải là một? Bộ luật Lao động 2012 và cả Bộ luật Lao động 2019 sẽ có hiệu lực từ 01/01/2021 đều không có quy định về lương tháng 13, đây chỉ là khoản tiền phát sinh trên thực tế. Vì luật không quy định về lương tháng 13 cũng không phân biệt giữa lương tháng 13 và thưởng Tết, càng không bắt buộc doanh nghiệp phải trả lương tháng 13 nên việc có trả lương tháng 13 hay không; khoản thưởng Tết và lương tháng 13 có phải là một hay không sẽ do quy chế công ty quy định.

Thùy Trâm

1,234

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan