File tải về Mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo Bộ Luật lao động 2019

Để tiết kiệm thời gian trong việc soạn thảo Hợp đồng lao động, sau đây, Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT xin gửi đến Quý khách hàng và Thành viên Mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo Bộ Luật lao động 2019 .

Mẫu hợp đồng lao động, Bộ Luật lao động 2019

File tải về Mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo Bộ Luật lao động 2019 (Ảnh minh họa)

File tải về Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Căn cứ theo quy định tại Bộ Luật lao động 2019, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Theo đó, tại Điều 20 Bộ Luật lao động 2019 quy định hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Đồng thời, khi giao kết hợp đồng lao động thì hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

 1. Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

 2. Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

 3. Công việc và địa điểm làm việc;

 4. Thời hạn của hợp đồng lao động;

 5. Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

 6. Chế độ nâng bậc, nâng lương;

 7. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

 8. Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

 9. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

 10. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Vì vậy, căn cứ theo quy định trên, để giúp Quý khách hàng và Thành viên tiết kiệm thời gian trong việc soạn thảo Hợp đồng lao động. Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT sẽ gửi đến Quý khách hàng và Thành viên file tải về Mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo Bộ Luật lao động 2019 như sau:

Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn

Bên cạnh đó, cần lưu ý, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho cơ quan bảo hiểm xã hội (theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội 2014). Đồng thời, trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (theo Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).

Ty Na

811

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan